Kryterium dochodowe


Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania w/w świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które nie może przekraczać 725 zł netto na osobę w rodzinie. W obecnym okresie świadczeniowym (tj. od 01.10.2017 do 30.09.2018) pod uwagę brane są dochody członków rodziny uzyskane w roku 2017.