Propozycja zakresu informacji prezentowanych na stronie BIP szkoły zawodowej (poza informacjami podstawowymi):

 1. Zasady przyjmowania stron oraz udostępniania informacji
 2. Zasady rekrutacji
 3. Specyfika nauczania
 4. Specjalności i specjalizacje
 5. Realizacja ścieżek edukacyjnych
 6. Historia szkoły
 7. Patron
 8. Tradycje
 9. Życie kulturalne
 10. Zamierzenia
 11. Typy szkół w placówce
 12. Profile kształcenia
 13. Informacja o bazie dydaktycznej
 14. Lokalizacja z mapką
 15. Informacja o internacie
 16. Zakres kształcenia, nauczane języki
 17. Profile, specjalność zawody
 18. Kryteria przyjęcia do szkoły
 19. System dzienny nauki w szkole (dwuzmianowy)
 20. Baza lokalowa, posiadane pracownie, wyposażenie i zaplecze socjalne dla młodzieży
 21. Sposoby organizacji praktyk uczniowskich
 22. Dojazd do szkoły (środki komunikacji miejskiej)