Dokument archiwalny

Raport o stanie miasta 2012 pdf 2,47 MB

Spis treści pdf 0,06 MB

I. O Krakowie i krakowianach pdf 0,10 MB

II. Zagospodarowanie przestrzenne pdf 0,11 MB

III. Ochrona środowiska i rolnictwo pdf 0,15 MB

IV. Transport i komunikacja pdf 0,15 MB

V. Gospodarka komunalna pdf 0,10 MB

VI. Gospodarka i turystyka pdf 0,17 MB

VII. Szkolnictwo wyższe, nauka i postęp technologiczny pdf 0,13 MB

VIII. Kutura i dziedzictwo narodowe pdf 0,15 MB

IX. Edukacja pdf 0,11 MB

X. Mieszkalnictwo pdf 0,10 MB

XI. Zdrowie i pomoc społeczna pdf 0,19 MB

XII. Bezpieczeństwo publiczne pdf 0,15 MB

XIII. Sport, kultura fizyczna i rekreacja pdf 0,12 MB

XIV. Majatek i budżet miasta pdf 0,12 MB

XV. Zarządzanie samorzadowe pdf 0,23 MB

XVI. Komunikacja społeczna pdf 0,10 MB

Rysunki pdf 0,8 MB