Jak uzyskać informacje dotyczące prowadzenia działalności handlowej na Rynku Głównym lub jednej z ulic dochodzących do Rynku?

 

Ograniczenia dotyczące prowadzenia działalności handlowej na terenie ścisłego centrum Krakowa określa uchwała nr CXV/1547/10 rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą Park Kulturowy Stare Miasto (z późn. zm.).

 

Zgodnie z zarządzeniem nr 1125/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie zasad czasowego udostępniania nieruchomości i przestrzeni (z późn. zm.) zawarcie umowy na prowadzenie sprzedaży ze stoisk ruchomych na Rynku Głównym następuje w drodze przetargu, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

 

Informacje:

odnośnie terenu Rynku Głównego można uzyskać w Wydziale Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10 - numer telefonu 12 616 9252.

 

odnośnie ulic dochodzących do Rynku należy kontaktować się z Zarządem Dróg Miasta Krakowa pod numerem telefonu 12 616 7042.