Czy dużo wpływa do Państwa wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę, czy często dochodzi do ukarania za nielegalną wycinkę i jakiego rzędu są to kary?

 

Przed nowelizacją ustawy o ochronie przyrody rocznie do Wydziału Kształtowania Środowiska wpływało ok. 3000 wniosków dotyczących usunięcia zieleni. Aktualnie, po wprowadzeniu tzw. "Lex Szyszko" obserwujemy spadek ilości wpływających wniosków dotyczących usunięcia zieleni.  

Do ukarania nie dochodzi zbyt często, rocznie jest wydawanych ok. 20 do 30 decyzji w tym zakresie. Wysokości nakładanych kar są bardzo zróżnicowane i zależą od parametrów usuwanej zieleni, są to kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są również postępowania, podczas których nakładane są kary przekraczające kwotę sto tysięcy złotych.