Czy dużo wpływa do Państwa wniosków o wydanie zezwolenia na wycinkę, czy często dochodzi do ukarania za nielegalną wycinkę i jakiego rzędu są to kary?

 

Rocznie do Wydziału Kształtowania Środowiska wpływa ok. 1500 spraw dotyczących usunięcia zieleni (wnioski i zgłoszenia).

Rocznie jest wydawanych ok. 10 - 30 decyzji  o ukaraniu za wycięcie drzew bez zezwolenia lub za zniszczeni. Wysokości nakładanych kar są bardzo zróżnicowane i zależą od parametrów usuwanej zieleni, są to kwoty od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Są również postępowania, podczas których nakładane są kary przekraczające kwotę sto tysięcy złotych.