Obowiązujący plan WZGÓRZE ŚW. BRONISŁAWY II Logo
 

UWAGA:
1) W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA"Przekierowanie do strony planu
2) W części obszaru planu jest sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "STRZELNICA - SIKORNIK"Przekierowanie do strony planu
3) Od dnia 22 lipca 2012 r. w części obszaru tego planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "WOLA JUSTOWSKA - MODRZEWIOWA"Odnośnik do planu
4) W dniu 4 września 2011 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania znaczna część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "SALWATOR"Odnośnik do planu

5) W części obszaru planu zastosowanie ma uchwała Nr XI/110/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyznaczenia obszaru położonego w rejonie ul. Przegorzalskiej w Krakowie, na którym obowiązuje zakaz budowy nowych budynków, odbudowy oraz rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków - Odnośnik do strony z uchwałąprzekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 338,9 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXI/234/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WZGÓRZE ŚW. BRONISŁAWY II" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 384, poz. 3387 z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Plan obowiązuje od dnia 4 września 2011 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU (ok. 13 MB)
- zaktualizowany na dzień 22 lipca 2012 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (ok. 13 MB)
- uchwalony w dniu 6 lipca 2011 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 11 MB)

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 6 lipca 2011 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 384, poz. 3387 z dnia 4 sierpnia 2011 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXI/234/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (Odnośnik do strony edziennik.malopolska.uw.gov.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznych


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan ma na celu realizację zasady zintegrowanej ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego obszaru. W jego granicach znajdują się obiekty fortyfikacji Twierdzy Kraków: grupa warowna Fortu "Kościuszko", Kopiec Tadeusza Kościuszki, jak również unikalny układ urbanistyczny Salwatora z wyjątkowym, willowym charakterem zabudowy mieszkaniowej. Jest to teren tradycyjnych spacerów i rekreacji mieszkańców Krakowa, z tych też względów wymagający ochrony i szczególnie pieczołowitej kontroli przyszłego sposobu zagospodarowania.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasadystrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-04-02 11:14:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 11:46:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:19:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-06 14:04:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 16:13:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-09 09:48:12
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 12:52:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-07 16:25:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-10-19 15:14:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-08 13:33:45
TOMASZ GDULA
 Edycja