Obowiązujący plan SALWATOR Logo
 

UWAGA:
1) W części obszaru planu przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZWIERZYNIEC - KSIĘCIA JÓZEFA"Przekierowanie do strony planu
2) Od dnia 4 września 2011 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "WZGÓRZE ŚW. BRONISŁAWY II"Odnośnik do planu

3) Wyrokiem z dnia 28 czerwca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (sygn. akt: II SA/Kr 250/18) stwierdził nieważność uchwały Nr LV/531/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "SALWATOR" w Krakowie w części, tj.: w zakresie § 1 ust. 1 pkt 2 części tekstowej uchwały oraz w zakresie załącznika nr 1a ogłoszonego obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2017 r. - Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 178.
link zewnętrznyOdnośnik do orzeczenia WSA
Powyższe orzeczenie jest prawomocne od dnia 6 września 2018 r.

 

Powierzchnia planu - 54 ha (31,1 ha od dnia 4 września 2011 r.)
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica VII Zwierzyniec

LokalizacjaUCHWAŁA NR LV/531/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "SALWATOR" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 319, poz. 3396 z dnia 25 października 2004 r.

Plan obowiązuje od dnia 9 listopada 2004 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 6 MB)
- zaktualizowany na dzień 4 września 2011 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 8 września 2004 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 8 września 2004 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 319, poz. 3396 z dnia 25 października 2004 r. - ogłoszenie uchwały Nr LV/531/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2004 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
INSTYTUT ROZWOJU MIAST w Krakowie (ob. INSTYTUT ROZWOJU MIAST I REGIONÓW)

Opis z okresu obowiązywania całego obszaru planu: Rozwój Krakowa to nie tylko nowe tereny inwestycji. To również troska o to, co decyduje o atrakcyjności i pięknie miasta, o tym, że dobrze się tu mieszka, pracuje i wypoczywa. Ochrona i regulowanie prawem lokalnym możliwości przemian Salwatora, jego piękna i niepowtarzalnego klimatu jest krokiem ku utrwaleniu takich wartości. W zachodniej części miasta jest miejsce, które z całą pewnością zna każdy mieszkaniec Krakowa.
Stąd, ze Zwierzyńca, prowadzi piękny, spacerowy trakt w kierunku Kopca Kościuszki, Sikornika i dalej, w kierunku Lasu Wolskiego. Tutaj, nad brzegiem Rudawy w drugi dzień Świąt Wielkanocnych odbywa się tradycyjny jarmark Emaus. Stąd, spod bram klasztoru panien Norbertanek każdego roku w oktawę Bożego Ciała rusza pochód Lajkonika.
W miejscu, gdzie Rudawa uchodzi do Wisły, na stromym wiślanym brzegu ulokowany został już w XIII wieku klasztor Panien Norbertanek.  Nieco wyżej, na stromym wzniesieniu wzgórza św. Bronisławy widać utopiony w zieleni Kościół Najświętszego Salwatora, którego powstanie sięga również czasów średniowiecza. Podobnie długą historię posiada niewielki, drewniany  kościółek  Św. Małgorzaty, zwany Gontyną. Podążając dalej, wznoszącą się stromo pod górę ulicą Św. Bronisławy znajdziemy się w wyjątkowo pięknie zakomponowanym dawnym osiedlu urzędniczym, powstałym jako wynik konkursu zorganizowanego w początku XX wieku. Secesyjne wille utopione w zieleni ogrodów, o ciekawej formie architektonicznej, ulokowane są na wzniesieniu uformowanym w miejscu dawnych fortyfikacji Twierdzy Kraków, tworząc malowniczy zespół zabudowy. Dalej Aleja Waszyngtona prowadzi w górę w kierunku Kopca Kościuszki. Wśród szpalerów kasztanowców, z widokiem na panoramę miasta, mijamy stary cmentarz salwatorski i dochodzimy do Diabelskiego Mostu, wybudowanego dla dogodnego przeprowadzenia drogi rokadowej, wiodącej do fortu Kościuszko.
U stóp Wzgórza Św. Bronisławy rozpościera się drobna, podmiejska zabudowa, malowniczo wcięta w strome zbocza wzniesień i podtrzymujące je skarpy. Otacza ona wzgórze wzdłuż ulicy Królowej Jadwigi i Księcia Józefa.
Ten malowniczy teren to fragment zalesionych wzgórz Sikornika, piętrzących się nad doliną Wisły, dobrze widocznych w charakterystycznej sylwecie Krakowa. Na linii horyzontu, jaką tworzą, widać Kopiec Kościuszki, wieże klasztoru Ojców Kamedułów na Srebrnej Górze i Kopiec  Piłsudskiego.
To przestrzeń, gdzie architektura harmonijnie wtopiła się w przyrodę, tworząc niepowtarzalny krajobraz.
To również fragment systemu terenów zielonych Krakowa, miejsce tradycyjnych spacerów i wycieczek mieszkańców miasta. Trasy spacerowe wiodą poprzez Błonia, dolinę Rudawy w kierunku Lasu Wolskiego, Bielan, Woli Justowskiej i Chełmu.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip