Czy możliwym jest zarejestrowanie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej spółki cywilnej?

 

Nie.

Od 1 stycznia 2001 r. spółka cywilna utraciła osobowość prawną i jest tylko umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcami. Za przedsiębiorców uznaje się wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Każdy ze wspólników dokonuje wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, następnie w Urzędzie Statystycznym przedsiębiorcy składają wniosek RG-SC oraz RG-OP oraz we właściwym Urzędzie Skarbowym wniosek NIP-2.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Punktu Obsługi Przedsiebiorcy.