Czy za aktualne zaświadczenie z CEIDG dotyczące własnej działalności gospodarczej muszę uiścić opłatę i w jakiej wysokości?

 

Nie.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art.  5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiebiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647), zgodnie z art. 46 ust. 1 wymienionej ustawy mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG www.firma.gov.pl.


Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie Punktu Obsługi Przedsiebiorcy.