Czy za aktualne zaświadczenie z CEIDG dotyczące własnej działalności gospodarczej muszę uiścić opłatę i w jakiej wysokości?

 

Nie.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej(Dz. U. z 2016 r. poz. 1829), zgodnie z art. 38 ust. 4 wymienionej ustawy mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG www.firma.gov.pl.


Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.