Jak utworzyć profil zaufany ePUAP?

 

Profil zaufany ePUAP pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny.

 

Aby utworzyć profil zaufany ePUAP, należy:  

 1. Założyć konto na portalu www.epuap.gov.pl
 2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
 3. Osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów:urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

 

Wykaz punktów potwierdzających na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest dostępny na stronie BIP

 • punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
 • punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:
  • imię
  • nazwisko
  • numer pesel
  • identyfikator użytkownika
 • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
 • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza profil zaufany ePUAP i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2015-05-15 11:45:45
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-15 11:39:05
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-03-28 13:54:19
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-03-28 13:53:52
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-19 11:16:20
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-19 11:12:07
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-30 13:42:19
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja