Jak utworzyć Profil Zaufany?

 

Profil Zaufany pozwala na zastąpienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego przy przesyłaniu wniosków poprzez platformę ePUAP. W odróżnieniu od podpisu elektronicznego kwalifikowanego jest bezpłatny.

 

Aby utworzyć Profil Zaufany, należy:

  1. Założyć konto na portalu https://pz.gov.pl/
  2. Złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego.
  3. W ciągu 14 dni osobiście udać się do jednego z wybranych urzędów: urzędu miasta/gminy, starostwa powiatowego, urzędu skarbowego, oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędu wojewódzkiego lub polskiego konsulatu by tam potwierdzić swoją tożsamość oraz zweryfikować dane osobowe z danymi wprowadzonymi do systemu

 

Dodatkowo istnieje możliwość założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Szczegóły dostępne na stronie https://pz.gov.pl/

 

Wykaz punktów potwierdzających na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest dostępny na stronie BIP

  • punkt potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu
  • punkt potwierdzający weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:

- imię

- nazwisko

- numer pesel

- identyfikator użytkownika

  • punkt potwierdzający drukuje wniosek o potwierdzenie Profilu Zaufanego z ePUAP osoba wnioskująca podpisuje wydrukowany wniosek
  • punkt potwierdzający, po pozytywnej weryfikacji danych, potwierdza Profil Zaufany i odnotowuje to na wydrukowanym wniosku wraz z podaniem czasu potwierdzenia.
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-02-27 11:23:45
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-27 11:20:15
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2018-02-27 11:19:41
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-15 11:45:45
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-15 11:39:05
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-03-28 13:54:19
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-03-28 13:53:52
ANETA BRZOSTKIEWICZ - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-19 11:16:20
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2014-02-19 11:12:07
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-06-30 13:42:19
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja