Jak utworzyć Profil Zaufany?

 

Profil Zaufany umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów tzw. podpisem zaufanym m.in. w procesie składania wniosków elektronicznych do wybranego urzędu za pośrednictwem platformy ePUAP. W odróżnieniu od kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest bezpłatny.

Profil zaufany może być również wykorzystany jako środek identyfikacji osoby w systemach teleinformatycznych.

 

Aby utworzyć Profil Zaufany, należy:

1. Założyć konto na portalu https://pz.gov.pl/ (założenie konta powoduje automatyczne wygenerowanie wniosku o utworzenie Profilu Zaufanego)

2. Osoby, które posiadają już konto na portalu https://pz.gov.pl/, ale z różnych przyczyn nie mają aktywnego Profilu Zaufanego, po zalogowaniu do systemu, na zakładce „Mój profil zaufany” mogą złożyć wniosek o utworzenie Profilu Zaufanego.

3. W ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku należy osobiście udać się do dowolnego punktu potwierdzającego, wraz z ważnym dokumentem tożsamości, w celu potwierdzenia Profilu Zaufanego.

 

Dodatkowo istnieje możliwość założenia i potwierdzenia Profilu Zaufanego za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Szczegółowe informacje jak założyć profil zaufany przez internet albo w punkcie potwierdzającym są dostępne pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany

 

Wykaz punktów potwierdzających na terenie Gminy Miejskiej Kraków jest dostępny na stronie BIP