Dokument archiwalny

 

Czy nowy wpis, zmianę wpisu, zawieszenie lub wznowienie oraz wykreślenie wpisu z CEIDG można załatwić za pośrednictwem poczty?

 

Tak.
Wszystkie czynności ewidencyjne można załatwić za pośrednictwem poczty przesyłając wypełniony formularz CEIDG-1 na adres urzędu gminy wyłącznie listem poleconym. W takim przypadku wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.