Jakie są terminy składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych?

 

 

Zgodnie z § 11 uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008r.. dostępnej na stronie BIP
„Termin składania wniosków o wykup lokali mieszkalnych upływa z dniem 31 grudnia 2015 r. Najemcy lokali, o których mowa w §1 pkt 3 mogą składać wnioski we wskazanym terminie nawet, jeśli nie upłynął jeszcze termin 10-letni najmu, a ich realizacja nastąpi po upływie tego terminu".

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-04-22 12:07:27
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2015-05-14 12:22:21
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2014-04-03 14:16:15
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2011-05-24 14:42:50
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2011-05-24 14:42:07
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja