Czy można złożyć odwołanie do wyceny lokali mieszkalnych ?

 

Wycenę lokalu mieszkalnego sporządza rzeczoznawca majątkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21.09.2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109 z póz. zm.) oraz w oparciu o Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych, tak więc, w przypadku wątpliwości co do prawidłowości wykonania operatu należy zwrócić się zwrócić do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.