Wersja dokumentu z dnia 2019-04-01 09:54:19

W budżecie każde zadanie inwestycyjne posiada przyporządkowaną Jednostkę Realizującą, w której można uzyskać dodatkowe szczegółowe informacje nt. danego zadania. Wykaz Jednostek realizujących i ich skróty organizacyjne:

  • w UMK

- NW  (Biuro Nadzoru Właścicielskiego)

- GD  (Wydział Geodezji)

- GK  (Wydział Gospodarki Komunalnej)

- GS  (Wydział Skarbu Miasta)

- IT   (Wydział Informatyki)

- KD  (Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego)

- ML  (Wydział Mieszkalnictwa)

- OC  (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego)

- OR  (Wydział Organizacji i Nadzoru)

- WS  (Wydział Kształtowania Środowiska)
- JP   (Wydział Ds. Jakości Powietrza)

- OU  (Wydział Obsługi Urzędu)

 

  • ważniejsze poza UMK

- ZDMK   (Zarząd Dróg Miasta Krakowa)

- ZTP      (Zarząd Transportu Publicznego)

- ZIM      (Zarząd Inwestycji Miejskich)

- ZIS      (Zarząd Inwestycji Sportowych)

- MCOO  (Miejskie Centrum Obsługi Oświaty)

- ZBK     (Zarząd Budynków Komunalnych)

- ZCK     (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)

- ST       (Straż Miejska Miasta Krakowa)

- MOPS  (Miejski Osrodek Pomocy Społecznej)

- KMPSP (Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej)

- MHK     (Muzeum Historyczne Miasta Krakowa)

- KSOS   (Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy)

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-08-06 11:17:27
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2020-08-06 11:16:08
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2020-02-27 14:10:52
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2019-06-18 08:44:28
MAREK MAŁYNIUK
 Edycja
2019-05-20 07:31:44
AGNIESZKA JANIK
 Edycja
2019-04-01 09:57:57
AGNIESZKA JANIK
 Edycja
2019-04-01 09:55:41
AGNIESZKA JANIK
 Edycja
2019-04-01 09:54:19
AGNIESZKA JANIK
 Edycja
2018-04-11 15:03:20
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-04-11 15:02:20
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-04-11 15:01:54
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-04-11 15:01:26
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-04-11 15:00:57
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-04-11 15:00:07
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-04-11 14:59:26
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-04-11 14:58:33
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-04-11 14:56:53
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-15 13:47:20
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-01 09:39:09
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-03-01 09:34:57
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-02-27 13:18:01
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-02-27 13:17:52
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-02-27 13:16:59
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-02-27 13:11:52
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2018-02-23 15:50:44
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2017-05-19 13:54:09
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2016-01-04 07:41:15
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2016-01-04 07:41:15
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2015-05-12 10:48:34
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2014-11-27 08:08:11
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2014-09-24 08:36:09
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2014-09-24 08:31:55
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2014-09-24 08:29:38
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2014-09-23 09:19:54
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2014-09-10 14:27:15
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-12-05 09:21:10
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-12-05 09:18:50
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-12-05 09:16:47
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-12-05 09:15:28
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-12-05 09:14:59
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-12-05 09:13:18
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-12-05 09:12:49
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-12-05 09:08:09
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-12-05 08:49:05
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-12-05 08:41:08
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2013-03-04 09:10:10
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2012-03-09 09:27:14
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2011-06-10 14:11:55
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2011-06-10 14:11:18
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Edycja
2011-06-09 08:27:01
PRZEMYSŁAW CZEPIEL
 Publikacja
2011-04-21 15:18:42
ELŻBIETA KANIA - REDAKCJA BIP
 Edycja