BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Muzeum Krakowa

Instytucji Kultury Miasta Krakowa


Wizja


W 2030 roku jesteśmy Muzeum Krakowa – kompletnym, obejmującym i szanującym wszelkie aspekty dziedzictwa miasta i otwartym na wyzwania współczesności. W swojej wielooddziałowej strukturze sprawnie zarządzanym i nowocześnie zorganizowanym. Aktywnie uczestniczymy w kształtowaniu społeczności metropolii. Kreujemy nowe trendy, jesteśmy liderem wśród muzeów w Polsce, znaczącym w Europie i zauważalnym w świecie - miejscem spotkań i dialogu o historii oraz współczesności.


Misja


Opisujemy, dokumentujemy i opowiadamy Kraków. Słuchamy miasta…

 

 

zapraszamy do naszej strony internetowej

www.muzeumkrakowa.pl

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Muzeum. Informacja zostaje udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.