BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Biuletyn Informacji Publicznej

Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

im. Szarych Szeregów

 

 

 

tel. : (12) 411-58-66

tel. fax : (12) 410-64-38

email: sekretariat@ksos.pl

strona: www.ksos.pl

 

 

 

 

 

 


 

Zadania Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego im. Szarych Szeregów określa Statut.

  

 

 

 Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemnie wniosek w sekretariacie KSOS.

Informacja publiczna może być udostępniana zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Informacja zostanie udostępniona w terminie nie później niż 14 dni od daty złożenia wniosku.