Gdzie znajdę informację o stanowiskach informacyjno-podawczych?

 

Wszelkie informacje na temat stanowisk informacyjno-podawczychmożna zlaleźć na stronach BIP MK