Gdzie należy przesłać wniosek o repatriację?

 

 

 

Wniosek należy przesłać na adres:

 

Urząd Miasta Krakowa

Krakowskie Centrum Świadczeń 

Referat ds Obsługi Mieszkańców

ul. Stachowicza 18

30-103 Kraków

Polska

lub drogą elektroniczną na adres:

 

SO.UMK@um.krakow.pl

 

Tel. Kontaktowy:

(48) 12 616 50 57