Gdzie należy przesłać wniosek o repatriację?

 

Wniosek należy przesłać na adres:

Wydział Spraw Społecznych UMK
ul. Stachowicza 18
30-103 Kraków
Polska Tel. Kontaktowy:
(48) 12 616 50 57