Jak powinien wyglądać wniosek o zaproszenie do osiedlenia się w ramach repatriacji na terenie Miasta Krakowa?

 

Zgodnie z przyjętą procedurą zapraszania repatriantów należy przesłać pisemny wniosek, który powinien zawierać dokładne dane osobowe, liczbę osób które miałyby być zaproszone wraz ze stopniem pokrewieństwa. Do wniosku należy dołączyć kopie decyzji o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej w celu repatriacji lub decyzji o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej.

Więcej informacji można znaleźć na stronach BIP