Dokument archiwalny

INFORMACJE DLA WYBORCÓW


Wybory do Rad Dzielnic - niedziela, 9 stycznia 2011 roku

Lokale wyborcze czynne w godzinach od 8.00 do 22.00

 

WYSZUKIWARKA LOKALI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RAD DZIELNIC


WYSZUKIWARKA KANDYDATÓW NA RADNYCH

 

 


 

BEZPŁATNY TRANSPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO LOKALI WYBORCZYCH W DNIU WYBORÓW

 


 

KOMUNIKAT DLA WYBORCÓW

 

Uprzejmie informujemy, że w wyborach do Rad Dzielnic w dniu 9 stycznia 2011 r.:

 

- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 74 (Dzielnica III) znajduje się w ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO, UL. GROCHOWSKA 20

(w ostatnich wyborach do Rady Miasta obwodowa komisja wyborcza nr 74 znajdowała się w Szkole Muzycznej I Stopnia, ul. Pilotów 51)- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 134 (Dzielnica V) znajduje się w SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 36 UL. MAZOWIECKA 70

(w ostatnich wyborach do Rady Miasta obwodowa komisja nr 134 znajdowała się w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt", ul. Mazowiecka 21)

 

- siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 135 (Dzielnica V) znajduje się w GIMNAZJUM NR 17, UL. LITEWSKA 34

(w ostatnich wyborach do Rady Miasta obwodowa komisja nr 135 znajdowała się w: Biurze Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt", ul. Mazowiecka 21)

 


 

KOMUNIKAT: UDOSTĘPNIENIE DO WGLĄDU SPISÓW WYBORCÓW DLA WYBORÓW DO RAD DZIELNIC W DNIACH OD 29 GRUDNIA 2010 DO 5 STYCZNIA 2011 W WYDZIALE SPRAW ADMINISTRACYJNYCH

 


 

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA RADNYCH DZIELNIC

 

 


 

- Granice i numery okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic (Zarządzenie Nr 16/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 22 listopada 2010 r.) - Zarządzenia Miejskiego Komisarza Wyborczego

 

 

- Obwody głosowania, granice obwodów i numery, siedziby obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic (Zarządzenie Nr 20/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 6 grudnia 2010 r.) - Zarządzenia Miejskiego Komisarza Wyborczego

 

 

- Dane o kandydatach na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych, obwody głosowania i siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych oraz przyczyny obsadzenia mandatu bez głosowania (Zarządzenia: Nr 22/2010 z dnia 10 grudnia 2010 r., Nr 23/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. i Nr 24/2010 z dnia 13 grudnia 2010 r. Miejskiego Komisarza Wyborczego) - Zarządzenia Miejskiego Komisarza Wyborczego

 

 


 

Ustalenie dla każdej Dzielnicy liczby wybieranych Radnych