Dokument archiwalny

ZARZĄDZENIA MIEJSKIEGO KOMISARZA WYBORCZEGO2010 rok


Zarządzenie Nr 1/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 1 października 2010 roku w sprawie powołania Biura Wyborczego do obsługi organizacyjno-administracyjnej Miejskiego Komisarza Wyborczego.

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 1 października 2010 roku w sprawie wykazu oznaczeń akt i symboli spraw prowadzonych w Biurze Wyborczym w związku z przeprowadzaniem wyborów do Rad Dzielnic w 2011 r.

 

 

 

Zarządzenie Nr 3/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 1 października 2010 roku w sprawie określenia wzorów zgłoszenia do pracy w Obwodowej Komisji Wyborczej, zgłoszenia do pracy w Dzielnicowej Komisji Wyborczej oraz oświadczenia osoby wchodzącej w skład Komisji Wyborczej.

 

Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

 

 

Zarządzenie Nr 4/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 1 października 2010 roku w sprawie ustalenia wzoru pieczęci Dzielnicowych Komisji Wyborczych, Obwodowych Komisji Wyborczych oraz Komisji Odwoławczej.

 

 

 

Zarządzenie Nr 5/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 7 października 2010 roku w sprawie ustalenia dyżurów Dzielnicowych Komisji Wyborczych dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 6/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 7 października 2010 roku w sprawie ustalenia osobno dla każdej Dzielnicy liczby wybieranych radnych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 7/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 października 2010 roku w sprawie ustalenia wzorów: zgłoszenia kandydata na radnego wraz z wykazem osób popierających kandydata, oświadczeń składanych przez kandydata na radnego oraz oświadczenia partii (organizacji) popierającej kandydata.

 

Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

 

 

Zarządzenie Nr 8/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 października 2010 roku w sprawie określenia wzoru potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia kandydata na radnego Dzielnicy.

 

Załącznik

 

 

 

Zarządzenie Nr 9/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 października 2010 roku w sprawie określenia wzoru protokołu rejestracji kandydatów na radnych.

 

Załącznik

 

 

 

Zarządzenie Nr 10/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 października 2010 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie zaświadczenia dla męża zaufania oraz wzoru zaświadczenia dla męża zaufania.

 

Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

 

 

Zarządzenie Nr 11/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 14 października 2010 roku w sprawie wzorów uchwał dzielnicowych komisji wyborczych.

 

Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4 (Załącznik do załącznika Nr 4),

 

Załącznik Nr 5 (Załącznik do załącznika Nr 5), Załącznik Nr 6, Załącznik Nr 7, Załącznik Nr 8

 

 

 

Zarządzenie Nr 12/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wzorów postanowień dzielnicowych komisji wyborczych.

 

Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

 

 

Zarządzenie Nr 13/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 21 października 2010 roku w sprawie wzoru protokołu z obsadzenia mandatu radnego bez głosowania.

 

Załącznik

 

 

 

Zarządzenie Nr 14/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia Wytycznych dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych dotyczących organizacji wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa zarządzonych na niedzielę 9 stycznia 2011 roku.

 

Załącznik

 

 

 

Zarządzenie Nr 15/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 16/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 22 listopada 2010 roku w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic oraz zarządzenia druku obwieszczeń podających do wiadomości wyborców granice i numery okręgów wyborczych.

 

Załączniki Nr 1-18:

 

Załącznik Nr 1 - Dzielnica I, Załacznik Nr 2 - Dzielnica II, Załącznik Nr 3 - Dzielnica III, Załącznik Nr 4 - Dzielnica IV, Załącznik Nr 5 - Dzielnica V,

 

Załącznik Nr 6 - Dzielnica VI, Załacznik Nr 7 - Dzielnica VII, Załącznik Nr 8 - Dzielnica VIII, Załącznik Nr 9 - Dzielnica IX, Załącznik Nr 10 - Dzielnica X,

 

Załącznik Nr 11 - Dzielnica XI, Załacznik Nr 12 - Dzielnica XII, Załącznik Nr 13 - Dzielnica XIII, Załącznik Nr 14 - Dzielnica XIV, Załącznik Nr 15 - Dzielnica XV,

 

Załącznik Nr 16 - Dzielnica XVI, Załacznik Nr 17 - Dzielnica XVII, Załącznik Nr 18 - Dzielnica XVIII

 

Załączniki Nr 19-36:

 

Załącznik Nr 19 - Dzielnica I, Załacznik Nr 20 - Dzielnica II, Załącznik Nr 21 - Dzielnica III, Załącznik Nr 22 - Dzielnica IV, Załącznik Nr 23 - Dzielnica V,

 

Załącznik Nr 24 - Dzielnica VI, Załacznik Nr 25 - Dzielnica VII, Załącznik Nr 26 - Dzielnica VIII, Załącznik Nr 27 - Dzielnica IX, Załącznik Nr 28 - Dzielnica X,

 

Załącznik Nr 29 - Dzielnica XI, Załacznik Nr 30 - Dzielnica XII, Załącznik Nr 31 - Dzielnica XIII, Załącznik Nr 32 - Dzielnica XIV, Załącznik Nr 33 - Dzielnica XV,

 

Załącznik Nr 34 - Dzielnica XVI, Załacznik Nr 35 - Dzielnica XVII, Załącznik Nr 36 - Dzielnica XVIII

 

 

 

Zarządzenie Nr 17/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 18/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia dyżurów Dzielnicowych Komisji Wyborczych dla zgłaszania i rejestrowania dodatkowych kandydatów na radnych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 19/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 3 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia dyżurów Dzielnicowych Komisji Wyborczych dla zgłaszania i rejestrowania dodatkowych kandydatów na radnych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 20/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Załączniki Nr 1-18:

 

Załącznik Nr 1 - Dzielnica I, Załacznik Nr 2 - Dzielnica II, Załącznik Nr 3 - Dzielnica III, Załącznik Nr 4 - Dzielnica IV, Załącznik Nr 5 - Dzielnica V,

 

Załącznik Nr 6 - Dzielnica VI, Załacznik Nr 7 - Dzielnica VII, Załącznik Nr 8 - Dzielnica VIII, Załącznik Nr 9 - Dzielnica IX, Załącznik Nr 10 - Dzielnica X,

 

Załącznik Nr 11 - Dzielnica XI, Załacznik Nr 12 - Dzielnica XII, Załącznik Nr 13 - Dzielnica XIII, Załącznik Nr 14 - Dzielnica XIV, Załącznik Nr 15 - Dzielnica XV,

 

Załącznik Nr 16 - Dzielnica XVI, Załacznik Nr 17 - Dzielnica XVII, Załącznik Nr 18 - Dzielnica XVIII

 

Załączniki Nr 19-36:

 

Załącznik Nr 19 - Dzielnica I, Załacznik Nr 20 - Dzielnica II, Załącznik Nr 21 - Dzielnica III, Załącznik Nr 22 - Dzielnica IV, Załącznik Nr 23 - Dzielnica V,

 

Załącznik Nr 24 - Dzielnica VI, Załacznik Nr 25 - Dzielnica VII, Załącznik Nr 26 - Dzielnica VIII, Załącznik Nr 27 - Dzielnica IX, Załącznik Nr 28 - Dzielnica X,

 

Załącznik Nr 29 - Dzielnica XI, Załacznik Nr 30 - Dzielnica XII, Załącznik Nr 31 - Dzielnica XIII, Załącznik Nr 32 - Dzielnica XIV, Załącznik Nr 33 - Dzielnica XV,

 

Załącznik Nr 34 - Dzielnica XVI, Załacznik Nr 35 - Dzielnica XVII, Załącznik Nr 36 - Dzielnica XVIII

 

 

 

Zarządzenie Nr 21/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik

 

 

 

Zarządzenie Nr 22/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie zlecenia druku obwieszczeń zawierających dane o kandydatach na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych, obwodów głosowania i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik Nr 1 - Dzielnica XI, Załącznik Nr 2 - Dzielnica XIII, Załącznik Nr 3 - Dzielnica XV, Załącznik Nr 4 - Dzielnica XVIII

 

 

 

Zarządzenie Nr 23/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zlecenia druku obwieszczeń zawierających dane o kandydatach na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych, obwodów głosowania i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik Nr 1 - Dzielnica II, Załącznik Nr 2 - Dzielnica III, Załącznik Nr 3 - Dzielnica IV, Załącznik Nr 4 - Dzielnica VIII,

Załącznik Nr 5 - Dzielnica IX, Załącznik Nr 6 - Dzielnica XIV, Załącznik Nr 7 - Dzielnica XVI

 

 

 

Zarządzenie Nr 24/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie zlecenia druku obwieszczeń zawierających dane o kandydatach na radnych w poszczególnych okręgach wyborczych, obwodów głosowania i siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik Nr 1 - Dzielnica I, Załącznik Nr 2 - Dzielnica V, Załącznik Nr 3 - Dzielnica VI, Załącznik Nr 4 - Dzielnica VII,

Załącznik Nr 5 - Dzielnica X, Załącznik Nr 6 - Dzielnica XII, Załącznik Nr 1 - Dzielnica XVII

 

 

 

Zarządzenie Nr 25/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wzoru i druku kart do głosowania.

 

Załącznik

 

 

 

Zarządzenie Nr 26/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia wzoru protokołu głosowania oraz wzoru protokołu ustalenia wyników wyborów.

 

Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3

 

 

 

Zarządzenie Nr 27/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia Wytycznych dla Dzielnicowych Komisji Wyborczych dotyczących organizacji, przeprowadzenia oraz obliczenia i ustalenia wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa oraz dla Obwodowych Komisji Wyborczych dotyczących organizacji, przeprowadzenia oraz obliczenia i ustalenia wyników głosowania w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa.

 

Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2

 

 

2011 rok


Zarządzenie Nr 1/2011 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/2011 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 3/2011 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 8 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

 

Załącznik

 

 

 

Zarządzenie Nr 4/2011 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 8 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2010 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie powołania składów Dzielnicowych Komisji Wyborczych.

 

 

 

Zarządzenie Nr 5/2011 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie ustalenia wzoru zaświadczenia o wyborze na radnego Rady Dzielnicy.

 

Załącznik

 

 

 

Zarządzenie Nr 6/2011 Miejskiego Komisarza Wyborczego z dnia 13 stycznia 2011 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości obwieszczenia w sprawie zbiorczych wyników wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa, zarządzonych na dzień 9 stycznia 2011 r.

 

Załącznik