Dokument archiwalny

Raport o Stanie Miasta 1995

 

0. Wstęp [pdf 386 kB]

I. Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne [pdf 603 kB]

II. Transport [pdf 482 kB]

III. Infrastruktura techniczna i cmentarnictwo [pdf 585 kB]

IV. Gospodarowanie przestrzenią i ochrona zabytków [pdf 355 kB]

V. Edukacja i kultura fizyczna [pdf 457 kB]

VI. Kultura [pdf 215 kB]

VII. Mieszkalnictwo [pdf 138 kB]

VIII. Ochrona środowiska, przeciwpowodziowa i zieleń miejska [pdf 565 kB]

IX. Zarządzanie miastem [pdf 638 kB]

X. Gospodarka miasta [pdf 1,2 MB]