Jak założyć organizację pozarządową?

 

 

 

Indywidualnych konsultacji i doradztwa w zakresie różnych form działalności i zasad tworzenia organizacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK koordynujące współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.