Na czym polega nadzór nad stowarzyszeniami?


Działalność stowarzyszeń zgodnie z art. 8 ust. 5 pkt 2 ustawą z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z póź. zm.) jest nadzorowana przez starostę (prezydent miasta na prawach powiatu), a w przypadku Krakowa przez Prezydenta Miasta Krakowa. Nadzór formalno-prawny nad fundacjami i stowarzyszeniami za wyjątkiem stowarzyszeń kultury fizycznej i uczniowskich klubów sportowych nadzorowanych przez Wydział Sportu, prowadzi Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK koordynujące współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi.

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KAMILA NOWAK
Data wytworzenia:
2010-08-16
Data publikacji:
2010-08-16
Data aktualizacji:
2019-05-22