Jak można uzyskać zgodę na czasowe zajęcie miejsca w celu ustawienia stoiska handlowego ?

 

Możliwość uzyskania zgody na czasowe zajęcie miejsca w celu ustawienia stosika handlowego wymaga ustalenia właściciela działki, na której ma być prowadzona działalność. Aby ustalić właściciela terenu należy udać się do Wydziału Geodezji przy ul. Grunwaldzkiej 8, by uzyskać wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

 

W przypadku, gdy wniosek dotyczy czasowego zajęcia nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Skarbu Państwa, a położonej w obrębie Gminy Miejskiej Kraków (poza pasem drogowym), sprawę rozpatruje Wydział Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, w oparciu o procedurę- SA-48.

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel. 12 616 94 34, 12 616 97 96, 12 616 93 17

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy zajęcie miejsca dotyczy pasa drogowego drogi publicznej lub drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, sprawę rozpatruje ZDMK w oparciu o procedurę: ZDMK-25