Jakie zwierzęta egzotyczne podlegają rejestracji?

 

Żywe zwierzęta gatunków płazy, gady, ptaki i ssaki wymienione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/ 97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi Sposób postępowania w sprawie rejestracji zwierząt określa procedura WS-27

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-17 13:56:24
JAKUB KAŁUŻNY
 Edycja
2019-05-17 13:47:12
JAKUB KAŁUŻNY
 Edycja
2018-08-27 11:37:54
JAKUB KAŁUŻNY
 Edycja
2017-05-18 12:51:43
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2016-02-02 10:46:27
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2014-05-23 09:26:11
PRZEMYSŁAW BARSZCZ
 Edycja
2010-08-16 14:02:11
BEATA PYCH-WALA - REDAKCJA BIP
 Publikacja