Jakie zwierzęta egzotyczne podlegają rejestracji?

 

Żywe zwierzęta gatunków płazy, gady, ptaki i ssaki wymienione w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/ 97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi Sposób postępowania w sprawie rejestracji zwierząt określa procedura WS-27