Kto może uzyskać odpis aktu stanu cywilnego?

 

Zgodnie z art. 45 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego odpis może otrzymać osoba, której akt dotyczy, jej wstępni (dziadkowie, rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), rodzeństwo, małżonek, opiekun lub przedstawiciel ustawowy.
Ponadto osoba, która wykaże interes prawny (np. wezwanie z sądu).

Odpis może zostać wydany również na wniosek sądu, innego organu państwowego oraz organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
EDMUND OLCZAK - DYREKTOR - KIEROWNIK USC
Osoba publikująca:
MARCIN ŻAK
Data wytworzenia:
2010-08-13
Data publikacji:
2010-08-13
Data aktualizacji:
2019-04-12