Czy można złożyć wniosek o wymianę dowodu osobistego w Urzędzie Miasta Krakowa nie będąc zameldowanym na pobyt stały na terenie Krakowa?

 

 

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego składa się w dowolnym urzędzie Miasta/Gminy w Polsce.