Czy istnieje możliwość, aby uzyskać zgodę na zajęcie terenu Gminy pod realizację imprezy bez naliczania żadnych opłat?

 

 

Na podstawie cennika Zarządzenia nr 1348/2009 (z późn. zm.) Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wprowadzenia stawek za zajęcie nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków, jak również nieruchomości i przestrzeni stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków - naliczane są opłaty za zajęcie terenu pod przedsięwzięcie
Zgodnie z § 4 ww. zarządzenia - wszystkie przedsięwzięcia (z wyłączeniem działalności komercyjnej), które są finansowane, współfinansowane lub w których uczestniczą miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty działające na zlecenie tych jednostek lub Urzędu Miasta Krakowa - nie podlegają naliczeniu należności.

Potwierdzeniem powyższego faktu może być umowa zawarta między przedstawicielem Gminy Miejskiej Kraków a Organizatorem przedsięwzięcia, zlecająca jego wykonanie względnie określająca udział Gminy w jego realizacji.

W przypadku braku tej umowy została wprowadzona możliwość złożenia oświadczenia określającego udział Gminy w przedsięwzięciu


Treść oświadczenia zał. nr 2 do procedury SA-41  i zał. nr 2 do procedury SA-36