Jak uzyskać zgodę na zajęcie terenu w Krakowie pod realizację imprezy lub innego przedsięwzięcia?

 

W przypadku, gdy wniosek dotyczy czasowego zajęcia nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Gminy Miejskiej Kraków oraz nieruchomości lub przestrzeni będącej własnością Skarbu Państwa, a położonej w obrębie Gminy Miejskiej Kraków, sprawę rozpatruje Wydział Spraw Administracyjnych UMK, al. Powstania Warszawskiego 10, w oparciu o procedury:

 

procedurą SA-41 - Zawarcie umowy na udostepnienie miejsca poza Rynkiem Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć

procedura SA-36  - Zawarcie umowy na udostepnienie miejsca w Rynku Głównym w Krakowie na organizowanie imprez i innych przedsięwzięć

 

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerami tel. 12 616 9311; 12 616 9315 oraz 12 616 9248.

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku gdy zajęcie miejsca dotyczy pasa drogowego drogi publicznej lub drogi wewnętrznej pozostającej w zarządzie Zarządu Dróg Miasta Krakowa, sprawę rozpatruje ZDMK.