Gdzie można odszukać wnioski i procedury dotyczące usunięcia zieleni?

Procedury związane z usuwaniem zieleni dostępne są:

·         w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska tj. w pokojach inspektorów zajmujących się prowadzeniem postępowań w przedmiotowej tematyce - Wydział Kształtowania Środowiska Referat Ochrony Zieleni,

·         na dzienniku podawczym, w Kancelarii Magistratu,

·         w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl

Najczęściej poszukiwanymi procedurami są:

Procedura nr WS-20 (Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych w związku z inwestycją)

Procedura nr WS-21 (Usunięcie drzew ze względów sanitarnych lub zagrożenia bezpieczeństwa)

Procedura ne WS-119 (Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne)

 

Procedura nr KZ-08 (Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru) https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=KZ-8

Procedura nr KZ-09 (Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków na obszarze poza wyznaczonym w porozumieniu)) https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=KZ-9