Jaka jest odległość sadzenia drzew od granicy działek?

 

 

Nie istnieje żaden przepis prawa regulujący odległości sadzenia drzew czy krzewów od granicy nieruchomości. Dawniej bardzo często drzewa sadzone były jako wyznaczniki granic nieruchomości.

W warunkach zabudowy mieszkalnej, podczas wyboru miejsca (i gatunku rośliny) należy wziąć pod uwagę maksymalne wymiary jakie może osiągnąć sadzona roślina w wieku dojrzałym.

Praktyka powinna być taka, aby sadzić drzewo w odległości większej niż promień zasięgu korony dorosłego osobnika danego gatunku.

Nie należy dopuszczać do sytuacji, które mogą wywoływać konflikty z użytkownikami nieruchomości sąsiadujących z naszą działką. Wszelkie spory wynikłe z takich sytuacji rozstrzygane są na drodze sądowej.