Dokument archiwalny

Pracownie Twórcze 2010 - nabór wniosków w terminie do dnia 24 sierpnia 2010 r.

 

Ogłasza się nabór wniosków o najem lokalu przeznaczonego na pracownię twórczą w ramach Programu mecenatu artystycznego i usług publicznych w zakresie kultury.

Ogłoszenie kierowane jest do absolwentów uczelni artystycznych, członków związków i stowarzyszeń twórczych, a także twórców nieprofesjonalnych rekomendowanych przez odpowiednie środowiska twórcze: artystów malarzy, artystów rzeźbiarzy, artystów fotografików, artystów konserwatorów dzieł sztuki, artystów grafików (z wyjątkiem grafików posługujących się wyłącznie techniką komputerową), artystów w dziedzinie form przemysłowych, tkaniny artystycznej, architektury wnętrz. Lokale przeznaczone są wyłącznie do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych, wytwarzania i przechowywania dzieł artystycznych, stanowiących dobra kultury.

Ze stanem technicznym lokali przeznaczonych na pracownie twórcze można się zapoznać po uprzednim skontaktowaniu się z administratorem.

 

Lp. Adres Powierzchnia całkowita Kontakt z administratorem
1. ul. Chopina 29/9 42,47 m² ZBK-BOM-2 - ul. Łobzowska 48
tel. 12 634-38-35
2. os. Kolorowe 12/55a 18,19 m²
pow. pokoju 4,91 m²
ZBK-BOM-4 - os. Urocze 1
tel. 12 680-12-80
3. ul. Zyblikiewicza 5/141 29,17 m² ZBK-BOM-6 - Plac na Groblach 7
tel. 12 430-18-40, 12 421-53-72

 

Na pracownie twórcze przeznaczane są lokale, które z uwagi na stan techniczny, lokalizację, niskie wyposażenie techniczne, nie mogą być przeznaczone na cele mieszkalne. Lokale przekazywane są twórcy do adaptacji, zgodnie z potrzebami prowadzonej działalności artystycznej. Wszystkie lokale wymagają remontu, który przyszły najemca będzie zobowiązany wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Formularz wniosku wraz z procedurą dotyczącą najmu lokali z zasobów Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonych do prowadzenia działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych można pobrać na stanowisku Nr 6, w Kancelarii Magistratu przy pl. Wszystkich Świętych 3-4, tel.: (12) 616-1478.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów i wskazaniem wybranej lokalizacji należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 sierpnia 2010 r. na tym samym stanowisku.

Osoby, które złożyły wnioski w bieżącym roku powinny potwierdzić swój udział na piśmie skierowanym do Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego pl. Wszystkich Świętych 11, wskazując wybraną lokalizację pracowni (nie jest wymagane ponowne złożenie wniosku) .


Wnioski o najem pracowni twórczej opiniowane są przez Komisję ds. Pracowni Twórczych. Decyzję w sprawie ustalenia ostatecznej listy osób uprawnionych do otrzymania pracowni podejmuje Prezydent Miasta Krakowa w formie zarządzenia.


Informacje o Programie zamieszczone zostały na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Krakowa - https://www.bip.krakow.pl/. Dodatkowych informacji udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 11, pok. 14, tel.: (0-12) 616-1918.