Kto może otrzymać miejskie gadżety promocyjne

 

Gadżety promocyjne opracowane zostały przede wszystkim na potrzeby związane z działalnością Wydziału Promocji i Turystyki (organizacja przedsięwzięć i imprez o charakterze promocyjnym), a także na potrzeby innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych.

Dodatkowo z wnioskiem o udostępnienie gadżetów promocyjnych (w przypadku organizacji wydarzeń mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta Krakowa) mogą występować:
1.  podmioty współorganizujące przedsięwzięcia przy udziale Gminy Miejskiej Kraków,
2.  podmioty organizujące przedsięwzięcia przy wsparciu Prezydenta Miasta Krakowa (patronat honorowy, członkostwo w komitecie honorowym),
3.  jednostki finansowane z budżetu Miasta Krakowa.

Wypełniony wniosek o wydanie gadżetów promocyjnych, opatrzony pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy, należy składać na stanowiskach informacyjno – podawczych Urzędu Miasta Krakowa lub w sekretariacie Wydziału Promocji i Turystyki z siedzibą w Krakowie przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 (wejście D, parter, pokój 18), albo przesłać pocztą lub faksem 12 616-60-56.

Informacje w sprawie wniosku można uzyskać pod numerem tel. 12 616-1271.

W celu odbioru gadżetów należy zgłosić się do pok. 21 (pl. Wszystkich Świętych 3-4, wejście D, parter).

Gadżety wydawane są za potwierdzeniem odbioru.


Wydział Promocji i Turystyki nie prowadzi wysyłki gadżetów promocyjnych. W związku z powyższym wszelkie wnioski zawierające prośbę o przesłanie gadżetów promocyjnych nie będą rozpatrywane.