Informacja dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Krakowa

 

Informuję, że zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902) nabór na wolne stanowiska urzędnicze odbywa się w drodze jawnego naboru. W celu realizacji tej zasady Urząd Miasta Krakowa przyjmuje zgłoszenia o zatrudnienie dopiero po ogłoszeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Ogłoszenia te publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na tablicy informacyjnej Urzędu, która znajduje się przy wejściu do Punktu Obsługi Mieszkańców przy pl. Wszystkich Świętych 3/4.


Będą rozpatrywane tylko oferty złożone na ogłoszony nabór. Ustawa gwarantuje co najmniej 10-dniowy termin na składanie aplikacji.