Praca w miejskich jednostkach organizacyjnych

W dziale tym publikujemy ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych. Nabór ogłaszają i prowadzą dyrektorzy i kierownicy tych jednostek. Ogłoszenia publikowane są w kolejności chronologicznej.

Nabory trwające:

brak naborów trwających

Nabory zakończone:

Nabór na wolne stanowisko pracy - specjalisty do spraw kadr w Szkołe Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (konserwator)
Nabór na wolne stanowisko pracy w PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 (referent ds. sekretariatu - zastępstwo)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-24/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Ewidencji Majątku (Nr ref. 52-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Radców Prawnych (Nr ref. 51-19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie o naborze nr 48959 z dnia 07 czerwca 2019 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki Ogłoszenie o naborze nr 48869 z dnia 07 czerwca 2019 r.
OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko RATOWNIKA
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Głównego Księgowego– 1 etat (Nr ref. 15-19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-23/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-22/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Z-ca Kierownika w Dziale Księgowości (Nr ref. 50-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 49 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 18 (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii Specjalista ds. środków trwałych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Instytut Kultury Willa Decjusza (Koordynator Centrum Konferencyjnego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 - kierownik gospodarczy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej 2019-06-14)
Nabór na wolne stanowisko pracy w DPS ul. Kluzeka 6 (podinspektor w Dziale Administracyjno - Gospodarczym)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie (j. hiszpański)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (specjalista ds. kadrowo-księgowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie - starszy referent (1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor/Inspektor nadzoru inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 29-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 fizyka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 chemia
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Inwestycji Niedrogowych (Nr ref. 48-19) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2019-06-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Sekcji Kontroli Wjazdów w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 47-19) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Księgowości (Nr ref. 46-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXI Liceum Ogólnokształcące im. St.I. Witkiewicza - Witkacego w Krakowie (j. angielski)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Administracyjne Nr 1 (inspektor ds. księgowości)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 (pielęgniarka / pielęgniarz)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 28-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im.prof.Juliana Aleksandrowicza (SPECJALISTA DS. KADROWYCH - 1 ETAT)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - nauczyciel zajęć baletowych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - nauczyciel zajęć wokalnych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43 (podinspektor ds. biurowo – administracyjnych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Obsługi Gospodarczej 2019-06-05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2019-06-05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Instytut Kultury Willa Decjusza (Specjalista w Biurze Dziedzictwo Kulturowe Europy Instytutu Kultury Willa Decjusza)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 97 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Robotnik do pracy lekkiej 12 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych (Nr ref. 45-19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (Specjalista ds. administracji i księgowości )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 Sprzątaczka/Pracownik Gospodarczy
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Remontów i Inwestycji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Mobilności Aktywnej – 1 etat (Nr ref. 14 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji (Nr ref. 44 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji (Nr ref. 43 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista ds. planowania w Dziale Głównego Księgowego– 1 etat (Nr ref. 13-19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji (Nr ref. 42 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Windykacji (Nr ref. 41-19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD (Nr ref. 40 -19) – 3 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 pomoc kuchenna
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Organizacji Transportu – 1 etat (Nr ref. 12-19)
Nabór na wolne stanowisko pracy głównego specjalisty d/s kadr w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 24 w Krakowie (referent ds.płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 24 w Krakowie (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie o naborze 47322 z dnia 11.05.2019 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2019-05-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr Nr. ref. 06/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Ochrony Danych Osobowych – 1 etat (Nr ref. 27-ZZM-2019r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Ewidencji Majątku i Rozliczania Inwestycji – 1 etat (Nr. ref. 26-ZZM-2019 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu– 1 etat (Nr. ref. 25-ZZM-2019 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego (NAUCZYCIEL – INSTRUKTOR TEATRU 8/18 ETATU)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii - Pomocnik muzealny
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 historia
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 WOS
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3) EDB
Nabór na wolne stanowisko pracy Z-ca Kierownika w Dziale Księgowości (Nr ref. 39-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 38 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii - Specjalista ds. utrzymania ruchu
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 37-19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Realizator video)
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Inżynierii Miejskiej Kasjer
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-21/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Opiekun 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik ds. Nagłośnienia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 (konserwator z uprawnieniami technicznymi)
Nabór Nr 4/2019 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Gospodarczo - Technicznym Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida (instruktor)
Nabór Nr 3/2019 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Zastępca Kierownika w Dziale Pomocy Dzieciom 2019-05-08)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor-prawnik z Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2019-05-07)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 portier/portierka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor/Specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 24-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Zasobów Gruntowych - 1 etat (Nr ref. 31-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (Specjalista ds. kadr i administracji)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor - organizator działalności w klubie Zakole)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im.prof.Juliana Aleksandrowicza (OSOBA SPRZĄTAJĄCA - 2 etaty, po 0,5)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im.prof.Juliana Aleksandrowicza (OSOBA SPRZĄTAJĄCA - 4 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im.prof.Juliana Aleksandrowicza (SEKRETARZ 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im.prof.Juliana Aleksandrowicza (STARSZY RATOWNIK WODNY 2 etaty po 0,5 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im.prof.Juliana Aleksandrowicza (STARSZY RATOWNIK WODNY 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im.prof.Juliana Aleksandrowicza (KONSERWATOR 2 etaty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im.prof.Juliana Aleksandrowicza (KASJER 0,75 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 im.prof.Juliana Aleksandrowicza (KASJER 0,5 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Sekretarka – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-20/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 115 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 (główny księgowy - zastępstwo)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Inżynierii Miejskiej - specjalista ds. sekretariatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 25 (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Dziale Księgowości (Nr ref. 36-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru (Nr ref. 35 -19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 2019-04-25)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Referent w Dziale ds. Organizacyjno - Personalnych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - podinspektor w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat (Nr ref. 23-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 22-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zadań Dzielnicowych – 1 etat (Nr ref. 21-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2019-04-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie - Kierownik zmiany – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Planowania i Realizacji Budżetu - Nr. ref. 05/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji - Nr. ref. 04/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji - Nr. ref. 03/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji (Nr ref. 34 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym 2019-04-23)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-19/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego (Nr ref. 33 -19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej (Nr ref. 32-19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Windykacji (Nr ref. 31-19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Współpracy z Dzielnicami (Nr ref. 30 -19) – 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II w Krakowie ul. Praska 25 (Księgowa 0,5 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Planowania i Realizacji Budżetu (Nr ref. 29 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Zespole Prasowym (Nr ref. 28 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 27 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-18/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7 - Główny Księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun Ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 ratownik medyczny
Nabór na wolne stanowiska pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 pielęgniarka/pielęgniarz
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 osoba sprzątająca
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Psycholog 1/2 etatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Opiekun
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Umów w Sekcji Kontroli Zobowiązań Umownych (Nr ref. 26 -19) -1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 25 -19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 - Instruktor ds. kulturalno-oświatowych/ Terapeuta zajęciowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii - Pełnomocnik Dyrektora ds. zarządzania zbiorami
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii - Specjalista ds. edukacji
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka (specjalista ds. płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor-prawnik w Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2019-04-03)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - referent ds. uczniowskich z dnia 19marca2019r
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (Specjalista ds. administracji)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Głównego Księgowego – 1 etat (Nr ref. 11 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 7 2019-04-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 SPRZĄTACZKA/PRACOWNIK GOSPODARCZY
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 PIELĘGNIARKI LUB POŁOŻNEJ
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych - 1 etat (Nr ref. 30-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia - SPECJALISTA DS. ORGANZIACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ I PRODUKCJI KONCERTÓW 3/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych 2019-03-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Informatyk w Dziale Informatyki (Nr ref. 24-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy - Terapeuta uzależnień
Nabór Nr 2/2019 na wolne stanowisko urzędnicze starszego referenta w Referacie Kadr Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NU-17/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (Specjalista ds. imprez i promocji w Dziale Imprez i Promocji)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (planowanie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13 (Referent ds. płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Główny Specjalista w Zespole Rozwoju Terenów Zieleni – 1/2 etatu (Nr ref. 20-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Starszy Archiwista w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 1 etat (Nr ref. 19-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień - Kierownik zmiany – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego (NAUCZYCIEL – INSTRUKTOR TEATRU 9/18 ETATU)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 23 -19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Windykacji (Nr ref. 22 -19) -1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta - Referent ds. Administracyjnych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-16/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 - pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 18-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 17-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Warunków w Sekcji Inwestycji Niedrogowych (Nr ref. 21-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (nauczyciel FIZYKI)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-15/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień - Referent – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 pracownik ds. merytorycznych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 55 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-14/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Sekcji Kontroli Rozkopów i Awarii w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 20 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 19 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 18-19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 16 -19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w oddziale Celestat w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Sekcji Kontroli Rozkopów i Awarii w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 17-19) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2019-03-11)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii nr 8 2019-03-11)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Mobilności Aktywnej – 2 etaty (Nr ref. 10 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Organizacji Transportu – 1 etat (Nr ref. 09 -19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-13/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Sekcji ds. Kontroli Usług w Dziale Nadzoru Transportu (Nr ref. 08 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy nr 33 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik ds. Multimediów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Fundraisingu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor/Specjalista w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 16-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Rozwoju Terenów Zieleni – 1 etat (Nr ref. 15-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Pracowni Projektowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie– 2 etaty (Nr ref. 14-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Wydziału ds. Inwestycji w pionie Zastępcy Dyrektora ds. Dróg (Nr ref. 15-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Sekcji Kontroli Przewoźników i Infrastruktury w Dziale Obsługi Przewoźników i Infrastruktury – 1 etat (Nr ref. 06 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Kierownik gospodarczy)
Nabór w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej na stanowisko księgowy w Wydziale Finansów w Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (księgowość)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2019-03-04)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (BHP)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Warunków (Nr ref. 14-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds.Pracy Socjalnej w Filii nr 7 2019-03-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii nr 7 2019-03-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13 (Referent ds. płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Akustyk - realizator dźwięku)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Realizator video)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (PiRRiI)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 - referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (Awarie i KST)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Działalności Sklepów Muzealnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 13-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Edukacji w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 12-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektora ds. Zadań Dzielnicowych – 2 etaty (Nr ref. 11-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FK-12/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FC-11/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-10/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Instytucie Kultury Willa Decjusza (SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KOMUNIKACJI I SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Instytut Kultury Willa Decjusza (SPECJALISTA/REFERENT DS. ZAKUPÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Instytucie Kultury Willa Decjusza (REFERENT DS. KSIĘGOWOŚCI)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 1 etat Nr ref. 2/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 1,5 etatu Nr ref. 1/2019
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg (Nr ref. 13 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Referent ds. Płac w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Asysten Muzealny w Kamienicy Hipolitów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Księgowości (Nr ref. 12-19) – 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - referent ds. uczniowskich z dnia 1lutego19
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Starszy Specjalista - Manager Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 10-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat (Nr ref. 9-ZZM-2019r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat (Nr ref. 8-ZZM-2019r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 7-ZZM-2019r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Informatyk w Dziale Informatyki (Nr ref. 11-19) – 1 etat
Praca dla NAUCZYCIELA JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 129
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-9/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-8/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcącym - starszy księgowy (1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w Dziale Folkloru i Tradycji Krakowa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FU-7/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta/specjalista ds. rozwoju zawodowego - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w MLZPiT „Krakowiak” - Nauczyciel tańca ludowego z przygotowaniem pedagogicznym
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej (Nr ref. 10 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 09 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 08 -19) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Finansowo - Księgowym – 2 etaty (Nr ref. 6-ZZM-2019r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkole Podstawowej nr 149 (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko - pracownik sekretariatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EL-6/19)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-5/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Warunków (Nr ref. 07-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości (Nr ref. 06-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-4/19)
Nabór na wolne stanowisko Specjalista w Sekcji ds. Kontroli Usługw Dziale Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 05 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (dział socjalny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 opiekun medyczny
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( specjalista ds administracyjno-technicznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Sekretariacie w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Nowohuckie Centrum Kultury
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Dziale Organizacyjnym 2019-01-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Zespole Informacji i Obsługi w Filii nr 6 2019-01-24)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 pokojowa
Nabór na wolne stanowisko - instruktor terapii zajęciowej
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia: WIOLONCZELA – MUZYK TUTTI
Nabór Nr 1/2019 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FK-3/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Informatyk w Dziale Informatyki (Nr ref. 05-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 04-19) - 6 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel rytmiki
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 5–ZZM–2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Sekcji Kontroli Przewoźników i Infrastruktury w Dziale Obsługi Przewoźników i Infrastruktury – 2 etaty (Nr ref. 04 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Organizacji i Administracji – 2 etaty (Nr ref. 03 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla (Robotnik gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia - GŁÓWNY KSIĘGOWY (1/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Kluzeka 6 (podinspektor)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-2/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (grafik Dział Imprez i Promocji)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel tańca baletowego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor – Ogrodnik miejski w Wydziale Zieleni – 3 etaty (Nr ref. 4-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor ds. Nadzoru Inwestorskiego w Zespole Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 03-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-1/19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Warunków w Sekcji Inwestycji Niedrogowych (Nr ref. 03-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Kadr i Płac – 1 etat (Nr ref. 01-ZZM-2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( instruktor klub Zakole)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Systemu Informacji Miejskiej – 1 etat (Nr ref. 02 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Systemu Informacji Miejskiej – 3 etaty (Nr ref. 07 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik w Dziale Systemu Informacji Miejskiej – 1 etat (Nr ref. 01 -19)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego (Główny Księgowy 25/40)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy Księgowy 02.01.2019
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 4 (sekretariat szkolny)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Warunków (Nr ref. 02-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Księgowości (Nr ref. 01-19) – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Nr ref. 18/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy - sprzątająca 0.5 etatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (Radca prawny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13 (Referent ds. płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Specjalista ds. Rozwoju Widowni i Sprzedaży)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (remonty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Kierownik Działu Opiek.-Pielęgnacyjnego
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD (Nr ref. 64 -18) - 8 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. Administracji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 pokojowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (pomoc nauczyciela)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 32-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 31-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Stanowisko ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (inspektor/specjalista) (Nr ref. 30-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy (starszy referent) w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 - psycholog
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w BursIE Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 (KIEROWNIK GOSPODARCZY)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Forum Kultury - SEKRETARKA
Nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita (Główny Specjalista)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 63 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Sekcji Informatyzacji 2018-12-21)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Ewidencji Majątku (Nr ref. 62 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 2018-12-21)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Windykacji (Nr ref. 61 -18) -2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Dziale Windykacji (Nr ref. 60 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 4 2018-12-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym 2018-12-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Zespole ds. Partnerstwa Publiczno -Prywatnego w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (10-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-46/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (sekretarka 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 27
Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun Ekspozycji Muzealnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik ds. Nagłośnienia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik ds. Multimediów w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (psycholog szkolny 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (terapeuta pedagogiczny 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zarządzania Infrastrukturą Wodną – 1 etat (Nr ref. 29-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 59 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Forum Kultury - KOORDYNATOR PROMOCJI I SPRZEDAŻY BILETÓW
Nabór na wolne stanowisko pracy specjalisty do spraw płac w Szkołe Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
Nabór na wolne stanowisko pracy - Pielęgniarka/Pielęgniarz – ½ etatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - pośrednik pracy - stażysta/pośrednik pracy - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii na stanowisko Kierownik Działu Fotografii i Technik Fotograficznych
Nabór na wolne stanowisko pracy Kierownik Zespołu Opiekuńczo - Terapeutycznego Nr 1 w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie - 22.11.2018
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-45/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. ekonomicznych (pełny wymiar czasu pracy tj. 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 5 2018-12-04)
Nabór na wolne stanowisko pracy w IV Liceum Ogólnokształcące
Nabór na wolne stanowisko pracy w PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 (nauczyciel psycholog)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (DZIENNIKARSTWO)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Główny Księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kubaturowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr 9-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Cmentarzy Komunalnych - Starszy Inspektor 1 etat (15.11.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru (Nr ref. 58-18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-44/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zamówień Publicznych (Nr ref. 57 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 56 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - pośrednik pracy - stażysta/pośrednik pracy - 8 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 1/2 etatu (Nr ref. 28-ZZM-2018)
Nabór na stanowisko: instruktor prowadzący zajęcia cyrkowe
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (dział płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 - Zastępca kierownika działu terapeutyczno-opiekuńczego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego REFERENT DS. ADMINISTRACYJNYCH
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 55 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta/ specjalista ds. rozwoju zawodowego - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-43/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - referent ds. uczniowskich
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-42/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół i Placówek Specjalnych (pomoc nauczyciela)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Zespole Mediów Elektronicznych Nr ref. 17/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Referent w Dziale Organizacji Imprez Sportowych Nr ref. 16/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym - Nr ref. 15/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego (Główny Księgowy 25/40)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - referent administracyjny oraz ds. archiwum
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-41/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (woźna/woźny)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Lokali Służby Zdrowia i Fortów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EL-40/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Instruktor K-O
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik Informatyk ds Serwisu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 54 -18) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy - nauczyciel fizyki w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym 2018-10-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Specjalista w Zespole Marketingu Nr ref. 14/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Kierownik Działu Marketingu i Sponsoringu Nr ref. 13/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w MLZPiT „Krakowiak” - Specjalista ds. administracji
Nabór na wolne stanowisko pracy w BSP nr 2 Portier-konserwator
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem w Sekcji ds. Systemu Sterowania Ruchem (Nr ref. 53 -18) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem (Nr ref. 52 -18) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Zespole Prasowym – 1 etat (Nr ref. 51-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Forum Kultury - KOORDYNATOR PROMOCJI I SPRZEDAŻY BILETÓW
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskim Forum Kultury - REALIZATOR
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Jednostce Realizującej Projekt (Nr ref. 50 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa Nr 62 im.komandora porucznika Franciszka Dąbrowskiego ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 1 etat (Nr ref. 27-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 Administrator systemów komputerowych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (pomoc kuchenna)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Nr 19 pielęgniarka położna
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-39/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 () Specjalista ds płacowo. kadrowych.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 () Konserwator 02 10 2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 () Referent ds adm/gosp.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Woźna z obowiązkiem sprzątania - 0,5 etatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (specjalista w dziale kadr)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego (Sekretarz szkoły – stanowisko ds. kadr i płac – 1 etat)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-38/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-37/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Uzgodnień (Nr ref. 49 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii - Kierownik Działu Upowszechniania
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel tańca akrobatycznego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (woźny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji - SPECJALISTA DS. FINANSOWO - PŁACOWYCH
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (woźna/woźny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - nauczyciel zajęć teatralnych
Nabór na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 48-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 47-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 26-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (samodzielny referent)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych (administrator sieci)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (informatyk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat (Nr ref. 25-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Pracownik ds. merytorycznych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej im. Św. Jana Pawła II ( Inspektor ds. administracyjnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Nr 19 pielęgniarka położna
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor klub Zakole 3/4 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Inspektor
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 - Pracownik ds. kadr
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - REALIZATOR
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (infprmatyk w dziale organizacyjnym)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (). Pracownik obsługi - konserwator.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 () Pracownik obsługi - sprzątająca/y.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (). Referent d/s adm/gospodarczych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. ewidencji i świadczeń - 9 etatów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty - Nr ref. 12/2018
Nabór na wolne stanowisko Podinspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego (Nr ref. 46 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak” (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor - plastyk klub Zakole)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy samodzielny referent ds. administracyjnych (06.09.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8 (kucharz)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Rękojmi i Gwarancji w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr ref 8-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta Klub Zakole
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy 04.09.2018 - Specjalista
Nabór Nr 7/2018 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Monitoringu Wizyjnego w Wydziale Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel akrbatyki dla dzieci)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie sam.referent 03.09.18
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Finansowo - Księgowym – 1 etat (Nr ref. 24 -ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Planowania i Realizacji Budżetu – 1 etat (Nr.ref.23-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel wychowania do życia w rodzinie 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel języka hiszpańskiego 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcącym - specjalista ds. BHP
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel rękodzieła)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Inspektor ds. kancelaryjnych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-36/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida (kinooperator)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 78 konserwator - etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 18 - samodzielny referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Kierownik gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik Informatyk ds. Serwisu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 78 – sprzątająca/sprzątający
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 78 - konserwator
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 (Główny Księgowy 1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (sprzątająca 22.08.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy - Pielęgniarka/Pielęgniarz
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (pracownik obsługi – sprzątająca/sprzątający)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (księgowość)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (d/s kadrowo-administracyjnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 psycholog
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (śpiewu i nauki gry na gitarze)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel chóru)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel tańca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-35/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Praktycznego - samodzielny referent/sekretarz placówki
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Finansowo- Księgowym w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (SEKRETARKA)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13 (księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru - ogółnobudowlany)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w DB 2018-08-27)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty - Nr ref. 11/2018
Nabór na wolne stanowisko Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji (Nr ref. 45 -18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Radcy Prawnego w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (7-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 Referent
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY OPIEKUN W ŻŁOBKU
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (referent)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy referent ds. administracyjnych 08.08.2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (woźna/woźny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Kierownik Zespołu Opiekuńczo-Terapeutycznego nr 1
Nabór na wolne stanowisko pracy w MDK im. J. Korczaka - specjalista ds. organizacji imprez i aplikowania wniosków - 0,75 etatu.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia: KSIĘGOWY/KSIĘGOWA (SC 3/2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie - samodzielny referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Mechanicznych Nr 3 (główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 19 Opiekun
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kubaturowych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (6-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych i Umów Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NZ-34/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Kierownik Działu Marketingu i Sponsoringu Nr ref. 10/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Nauczyciel tańca akrobatycznego
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel tańca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 1 etat (Nr ref. 22-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (sekretarz placówki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii - Referent / Specjalista ds. kancelarii i kadr
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 4 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita (Informatyk)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. Budżetu w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr.ref.21-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Ewidencji Majątku i Rozliczania Inwestycji – 1 etat (Nr. ref. 20-ZZM-2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 31139 z dn. 25.07.2018r)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (sekretarka)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 44-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty Nr ref. 09/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Nr 3 w Krakowie - GŁÓWNA KSIĘGOWA
Nabór na wolne stanowisko pracy w II Liceum Ogólnokształcące ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor klub Zakole 1/2 etatu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor klub Zakole)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor Krzesławice)
Nabór na stanowisko Kierownik Domu nr 4 przy ul. Sudolskiej 7a MDDPS
Nabór na stanowisko Kierownik Domu nr 2 przy ul. Gurgacza 5 MDDPS
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (Nauczyciel języka hiszpańskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (d/s kadrowo-administracyjnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora W Dziale Zamówień Publicznych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (5-ZIM-2018)
Nabór Nr 6/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś (Pomoc kuchenna)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Integracyjny Żłobek Samorządowy nr 20 Pluszowy Miś (KONSERWATOR)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (woźna/woźny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Informatyk w Sekcji Informatyzacji 2018-08-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Sekcji Informatyzacji 2018-08-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii nr 1 2018-07-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Projektów 2018-07-27 )
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 43-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - główny księgowy 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 2 etaty Nr ref. 08/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Administrator Systemów Informatycznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun Ekspozycji Muzealnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Technik ds. Nagłośnienia w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w MLZPiT „Krakowiak” - Nauczyciel akompaniator
Nabór na wolne stanowisko pracy w MLZPiT „Krakowiak” - Nauczyciel tańca ludowego z przygotowaniem pedagogicznym
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy Rzemieślnik - Kierowca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Referent ds. Prawnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Kybaturowych w Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr ref 4-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy "Vita" (Terapeuta / Terapeuta zajęciowy)
Nabór na wolne stanowisko Inspektor Ochrony Danych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel wychowania fizycznego 2018/2019)
Nabór na stanowisko pracy starszego referenta ds. kadrowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (koordynator)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 42-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 - nauczyciel fizyki
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida (specjalista ds. kadrowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel śpiewu i gry na gitarze)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Kierownik Gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Zamówień Publicznych - 1 etat ( Nr ref. 19-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 18-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór 29982 z dn. 4.07.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór 29971 z dn. 04.07.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel tańca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel tańca współczesnego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel rytmiki, zajęcia taneczno-ruchowe)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel rękodzieła)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel plastyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel chóru)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (instruktor filmowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego nauczyciela zajęć teatralnych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego NAUCZYCIEL - INSTRUKTOR STRZELECTWA SPORTOWEGO
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-33/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pn. Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym Nr ref. 07/2018 - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Warunków – 1 etat (Nr ref. 41-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 40-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie (Księgowa 06.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - w Zespole Zamówień Publicznych – 2 etaty (Nr ref. 17-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-32/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 29546 z dn. 27.06.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy, Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel chemii 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego nauczyciel - instruktor szachów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Nowohuckie Centrum Kultury ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom II 2018-07-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Pomocy Dzieciom 2018-07-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (nauczyciel języka polskiego 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (doradztwo zawodowe 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego - konserwator - zastępstwo
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy samodzielny referent ds. zaopatrzenia – 1 etat 22.06.2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds księgowości - likwidatura)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds archiwum)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (samodzielny referent do spraw uczniowskich)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 (specjalista do spraw płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 2 2018-07-02)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. promocji w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent - Sprzedawca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności (osoba sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej - Specjalista ds. projektów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 99 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 99 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor ds. remontów i modernizacji w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 16-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Samorządowy Nr 14 (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-31/18) - 2 etaty
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 (sekretarka)
Nabór na wolne stanowisko pracy w IV Liceum Ogólnokształcące
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 pomoc kuchenna
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 magazynier
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 116 (inspektor ds kadr)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr KTO ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 116 (samodzielny referent ds administracji i zaopatrzenia)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 140 -sekretarka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole nr 140 -pomoc nauczyciela
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Marketingu i Sponsoringu - 1 etat Nr ref. 06/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Marketingu i Sponsoringu - 2 etaty Nr ref. 05/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym - 1etat Nr ref. 04/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (referent/ starszy referent ds planowania)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ( starszy referent ds adm- obsł - projekty)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (nabór nr 28610 z dn. 11.06.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 28611 z dnia 11.06.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 100 sekretarz szkoły 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy - fizjoterapeuta
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii Specjalista ds. księgowości
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 100 (konserwator i stróż)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 124 (nauczyciel etyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Międzyszkolny Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiak”
Nabór na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 3 - sprzątająca
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Zastępca Kierownika Zespołu ds.Rodzinnej Pieczy Zastępczej 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Pomocy Bezdomnym 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Sekcji Zamówień Publicznych 2018-06-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-30/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Samorządowe Przedszkole Nr 131 ()
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-29/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-28/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-27/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (Sprzątająca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 młodszy opiekun
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 Inspektor Ochrony Danych
Nabór Nr 5/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Prawnym i Kontroli Wewnętrznej Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 28122 z dn. 01.06.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik-kierowca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - stażysta w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (SPECJALISTA W DZIALE KADR)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 ( osoba sprzątająca, cały etat )
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej – 1 etat (Nr ref. 39-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem – 1 etat (Nr ref. 38-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - Dozorca
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Administracji – 1 etat (Nr ref. 37-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. K.I.Gałczyńskiego - samodzielny referent 0,5 etatu
Nabór na wolne stanowisko - Referent ds. Kadr i Administracji – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków SEKRETARZ
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Robotyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Historii Krakowa)
Nabór na wolne stanowisko pracy Referent Sprzedawca w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 1 etat (Nr ref. 15-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie o naborze nr 27296 z dnia 17.05.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-26/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-25/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-24/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 13 (referent ds. płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - INSPEKTOR
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 6 2018-05-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności - pomoc kuchenna 2
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-23/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Chóru/Zespołów Wokalnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Tańca)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Muzyki)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Teatru)
Nabór Nr 4/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Dowodzenia Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie (GŁÓWNY KSIĘGOWY)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii Referent/Specjalista ds. administaracyjnych
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale F-K w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 maj 2018
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-22/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-05-29)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (kierownik klubu Kantorowice)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Nabór na stanowisko - Specjalista ds. Kadr i Administracji – 1 etat
Nabór na stanowisko - Specjalista ds. gospodarczo-technicznych – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (konserwator, pół etetu)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9 (osoba sprzątająca, etat)
Nabór na stanowisko: instruktor – Klub Herkules
Nabór Nr 3/2018 na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Kadr Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-21/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru – 1 etat (Nr ref. 36-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Księgowy w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Dziale Organizacyjnym 2018-05-10)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Gastronomicznych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. programów -stażysta/specjalista ds. programów - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii Nr 9 2018-05-09)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 26273 z dn. 26.04.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Wydziale Zieleni – 3 etaty (Nr ref. 14-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 26088 z dn.2404.2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds księgowości)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-20/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora w Dziale Zamówień Publicznych w Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie (nr ref 3-ZIM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - specjalista w Wydziale Technicznym
Nabór na wolne stanowisko pracy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - referent w Wydziale Organizacyjno-Kadrowym
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-19/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Specjalista ds. gospodarczo-technicznych – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Specjalista ds. Kadr i Administracji – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 35-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 34-18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Dokumentacji Technicznych i Wykupu Lokali Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TG-18/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg – 1 etat (Nr ref. 33-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - REALIZATOR
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy referent d.s płac w Żłobek Nr 5
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-04-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 27 / główny księgowy/
Nabór nr 2/2018 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w dziale OP w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-17/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-16/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-15/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inwentaryzacja)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków (4) Główny Księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej - Specjalista ds. gromadzenia zbiorów
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Armii Krajowej - Specjalista ds. promocji
Nabór na wolne stanowisko pracy Pielęgniarka / Położna Żłobek nr 5
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nabór nr 25325 z dn. 11.04.2018r.)
OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko REFERENTA DS. ADMINISTRACYJNYCH
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (kierownik administracyjny/gospodarczy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor – Specjalista ds. Organizacji Wsparcia w DS 2018-04-23)
Nabór na wolne stanowisko pracy Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 32-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Radców Prawnych – 1 etat (Nr ref. 31-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Utrzymania Dróg – 1 etat (Nr ref. 30-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy samodzielny referent ds. administracyjnych 06.04.2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii Specjalista ds zamówień publicznych
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii Specjalista ds księgowości
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 29-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 podinspektor w Dziale Finansowo - Księgowym
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego – 1 etat (Nr ref. 28-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - 1 etat (13-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 121 (1/2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-14/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-13/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy - Specjalista ds. gospodarczo-technicznych – 1 etat
Nabór na wolne stanowisko - Specjalista ds. Kadr i Administracji
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Parkowa” (specjalista ds. administracyjnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie o naborze nr 24828 z dn. 30.03.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobek Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Usług i Świadczeń w Filii Nr 1 2018-04-11)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Zespole Prasowym – 1 etat (Nr ref. 27-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Główny Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości – 1 etat (Nr ref. 26-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Organizacji i Kadr – 1 etat Nr ref. 03/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor w Dziale Finansowo – Księgowym – 2 etaty Nr ref. 02/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds Zamówień Publicznych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Nowohuckie Centrum Kultury ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - inspektor (obsługa księgowa budżetu) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. remontów i inwestycji - Kierownik Działu Technicznego w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu ds. Pracy Socjalnej w Filii Nr 5 2018-04-03)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (kierownik klubu Kantorowice)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – 1 etat (Nr ref. 12-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków -referent
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 - sprzątająca
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Dziale Przygotowania Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 25-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Umów – 1 etat (Nr ref. 24-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 sekretarz
Nabór na wolne stanowisko pracy w Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży (Nauczyciel Żeglarstwa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - inspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich– 1 etat (Nr ref. 11-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Rozliczeń Nieruchomości Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FN-12/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-11/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-10/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-9/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (kierownik administracyjny)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowskie Forum Kultury - AKUSTYK
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent do Zespołu Informacji i Obsługi w Filii nr 4 2018-03-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 41 30-725 Kraków - Księgowy
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowo-Księgowym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FK-8/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Uzgodnień – 1 etat (Nr ref. 23-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego w Sekcji Kontroli Wjazdów – 1 etat (Nr ref. 22-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego w Sekcji Handlu i Reklam – 1 etat (Nr ref. 21-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (zamówienia publiczne)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 149 (przeprowadzanie dzieci przez jezdnię)
samodzielny referent ds. zaopatrzenia – 0,75 etatu w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej w Kasince Małej 01.03.2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Podinspektor w dziale F-K
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Sekcji Zamówień Publicznych 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym 2018-03-15)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Łączności - pomoc w kuchni internatu
Nabór na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (referent ds. płacowo - kadrowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 20-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej – 1 etat (Nr ref. 19-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektora ds. Zadań Dzielnicowych – 1 etat (Nr ref. 10-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (koordynator w Projekcie)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (stanowisko ds merytorycznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (pracownik obsługi – sprzątająca/sprzątający)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (nauczyciel – specjalista)
Nabór na stanowisko w Samorządowym Przedszkolu nr 185 w Krakowie
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Nadzoru Transportu – 1 etat (Nr ref. 18-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Inspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2018-03-05)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego w Sekcji Handlu i Reklam – 1 etat (Nr ref. 17-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Infrastruktury Torowej i Energetycznej – 1 etat (Nr ref. 16-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Dróg w Sekcji Badań Drogowych – 1 etat (Nr ref. 15-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Księgowości – 1 etat (Nr ref. 14-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 144 im. Bohaterów Września 1939 r ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 22448 z dn. 15.02.2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Kierownik Zespołu Informacji i Obsługi w Filii Nr 4 2018-02-28)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy - stanowisko ds. płac. 14.02.2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Fotografii na stanowisko technik informatyk
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Utrzymania Oznakowania i Urządzeń BRD – 2 etaty (Nr ref. 13-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds ksiegowości i likwidatury)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds prawnych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (ds zarządzania ryzykiem i ochrony danych osobowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. kadr w Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 12-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 - księgowy
Nabór na wolne stanowisko pracy Opiekun Ekspozycji Muzealnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Starszy Referent w Centrum Obsługi Zwiedzajacych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki ( ogłoszenie nr 22110 z dnia 9.02.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-7/18)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-6/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat (Nr ref. 09-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista w Zespole Zasobów Gruntowych – 1 etat (Nr ref. 08-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy(specjalista ds płac) w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na wolne stanowisko pracy (specjalista ds.kadr)w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Konserwatorski w Pracowni Konserwacji Metalu w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 5 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor-terapeuta uzależnień w Klubie Integracji Społecznej 2018-02-20)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Przedszkole Nr 132 ()
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 11-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 10-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego w Sekcji Kontroli Wjazdów– 1 etat (Nr ref. 09-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Żłobku Nr 19 ( Kucharka-1 etat)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 podinspektor Dz.TG
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55 Inspektor ds. BHP i PPOŻ 2018
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Technicznym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (TT-5/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 27 (Główny księgowy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 21635 z dn. 01.02.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Mieszkalnych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FM-4/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 7-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Czynszów Lokali Użytkowych Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FV-3/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Windykacji – 1 etat (Nr ref. 08-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Planowania i Realizacji Budżetu – 1 etat (Nr ref. 07-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Inspektor ds. BHP i p.poż.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii Specjalista ds księgowości
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Inspektor w Zespole Organizacyjno - Administracyjnym – 2 etaty (Nr ref. 06-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - inspektor (windykacja) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędze Pracy w Krakowie - stanowisko urzędnicze - inspektor (obsługa księgowa budżetu) - 1 etat
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Nr ogłoszenia 21333 z dnia 26.01.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy Informatyk w Dziale Informatyki – 1 etat (Nr ref. 06-18)
Nabór na stanowisko : Specjalista ds. projektów ( pozyskiwanie środkow zewnętrznych ) w Działe Imprez i Promocji
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury ul. Grunwaldzka (specjalista ds. księgowo-finansowych)
Nabór na wolne stanowisko pracy stanowisko ds. płac. w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Specjalista ds. Literackich)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Specjalista ds. Mediów i PR)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. ks. kard. Adama Stefana Sapiehy (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 53 im. Jana Henryka Dąbrowskiego (Główny specjalista do spraw technicznych i eksploatacji)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (inspektor nadzoru inwestorskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (stanowisko urzędnicze do księgowości)
Nabór na wolne stanowisko pracy(specjalista ds. płac) w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na wolne stanowisko pracy(specjlista ds. kadr) w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()
Nabór na stanowisko : Specjalista ds. promocji
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 2 etaty (Nr ref. 05-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki Ogłoszenie nr 21038 z dnia 22.01.2018r.
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 Pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole „Kraków w Zieleni” – 1 etat (Nr ref. 05-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (stanowisko ds merytorycznych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (koordynator w Sekcji Projektów Zewnętrznych)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (wychowawca świetlicy)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Sekcji Informatyzacji 2018-02-01)
Nabór na wolne stanowisko pracy Inspektor Nadzoru w Dziale Realizacji Inwestycji – 1 etat (Nr ref. 04-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II - Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego (2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds prawnych)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Obsługi Mieszkańców Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EM-2/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestrze Sinfonietta Cracovia - REFERENT DS. PROMOCJI, MARKETINGU I ORGANIZACJI WIDOWNI (2/2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Orkiestrze Sinfonietta Cracovia - REFERENT DS. ORGANIZACJI PRACY ARTYSTYCZNEJ (1/2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka - główny księgowy - 1 etat -16.01.18
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 1 etat Nr ref. 01/2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 ()
Nabór na wolne stanowiska pracy Inspektora w Dziale Organizacyjno-Administracyjnym w Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie – 2 etaty nr ref. 2-ZIM-2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (samodzielny referent ds. prawnych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 2018-01-30)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Kierownik Zespołu Konserwacji Zieleni – 1 etat (Nr ref. 04-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor – Kontroler Drzew w Wydziale Zieleni – 2 etaty (Nr ref. 03-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowiska Głównego Specjalisty w Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie w dziale Zamówień Publicznych - 2 etaty, nr ref 1-ZIM-2018
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 (st.referent ds.kadr i płac)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2 ( 2018.01.15)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Infrastruktury Teletechnicznej – 1 etat (Nr ref. 03-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia 2018-01-26)
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. instalacji sanitarnych w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy Asystent Muzealny w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Muzeum PRL-u (w organizacji) (2)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. Polskich Olimpijczyków - referent ds. administracyjnych
Nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor w Dziale Zarządzania Ruchem – 5 etatów (Nr ref. 02-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Głównego Specjalistę ds. BHP i p/pożarowych – 1 etat (Nr ref. 02-ZZM-2018)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 86 (sprzataczka.01.2018)
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Eksploatacji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (EE-1/18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki (Ogłoszenie nr 20459 z dnia 10.01.2018 r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego - konserwator
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Specjalista ds. księgowości w Zespole Budżetu i Planowania – 1 etat (Nr ref. 1-ZZM-2018r.)
Nabór na wolne stanowisko pracy samodzielny referent ds. zaopatrzenia w Bazie Szkoleniowo Wypoczynkowej "Lubogoszcz" w Kasince Małej
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Konsultant Prawnik-SP 2018-01-22)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 28 - pielęgniarka
Nabór na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (referent ds. opieki i pomocy nauczyciela)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 18 (Główny Księgowy)
Nabór Nr 1/2018 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Chemicznych STANOWISKO URZĘDNICZE – specjalista ds. płacowych
Nabór na wolne stanowisko pracy Specjalista w Dziale Geodezji i Ewidencji Dróg – 1 etat (Nr ref. 01-18)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (w Sekcji zamówień publicznych )
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12 (3)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 119 (nauczyciel języka hiszpańskiego)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (technika 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (wf na zastępstwo 2018/2019)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Nr 3 w Krakowie (główna księgowa)
Nabór na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury "Dom Harcerza" im. prof. A. Kamińskiego ul. Lotnicza (GŁÓWNY KSIĘGOWY 25/40)


Zobacz też: Praca w Urzędzie Miasta Krakowa




Zobacz też: Nabór na wolne stanowiska kierownicze w miejskich jednostach organizacyjnych




Zobacz też: Praca w jednostkach



 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-01 12:23:12
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2017-03-01 14:18:25
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2015-05-07 13:04:04
AGNIESZKA PIWOWARCZYK - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-16 08:56:13
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2009-01-16 08:55:54
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-12-11 11:38:34
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-11 11:38:05
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-12-11 11:36:07
RYBA KRZYSZTOF - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2008-10-13 09:12:47
MATYSZKOWICZ BARTŁOMIEJ - ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja