Kontrole upraw z zakresu ochrony roślin i produkcji rolniczej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 852 t. j), Corocznie uchwalana Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w Województwie Małopolskim.

 

W 2018 roku na terenie Krakowa nie zanotowano wystąpienia choroby zakaźnej roślin. Przeprowadzono 12 kontroli związanych z zakazem upraw maku i konopi na terenie gminy. Nie stwierdzono wymienionych upraw.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2019

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2018

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2017

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2016

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2015

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2014

 

 

 

Zobacz też informacje w dziale: Kształtowanie i ochrona środowiska