Kontrole merytoryczne Ogrodu Zoologicznego w Krakowie

Podstawa prawna:
Porozumienie z Fundacją Miejski Park i Ogród Zoologiczny na prowadzenie Ogrodu Zoologicznego.

W ramach podejmowanych działań kontrolnych na terenie Ogrodu Zoologicznego przeprowadza się wizje ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki utrzymywania i żywienia zwierząt, pielęgnację zieleni na terenie Ogrodu Zoologicznego, zasadność i jakość wykonania robót budowlanych, konserwacyjnych i modernizacyjnych na terenie Ogrodu. Każdorazowo analizie poddawane są sprawozdania przedstawiane przez Ogród Zoologiczny dotyczące zmian liczebnych zwierząt w Ogrodzie. Dotychczas przeprowadzone kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Kontrole przeprowadzane są każdorazowo po otrzymaniu rozliczenia z Fundacji za dany miesiąc. Sporządzany jest z nich protokół kontroli.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2018

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2017

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2016

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2015

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2014


Zobacz też informacje w dziale: Kształtowanie i ochrona środowiska