Kontrola realizacji umowy na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt

Podstawa prawna:


Ustawa o ochronie zwierząt z 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 638.)

Umowa z Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami na prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie działalności ochronnej przed zwierzętami, wyłapywanie zwierząt z terenu Gminy, przyjmowanie zwierząt zabłąkanych oraz zwierząt odebranych właścicielom lub opiekunom w trybie przepisów Ustawy.

 

Corocznie przeprowadzane są kontrole, w trakcie których analizowane są sprawozdania finansowe przedstawione przez główną księgową i kierownika Schroniska. Kontrola obejmuje również warunki, w jakich przebywają zwierzęta i jaką mają opiekę. Każdorazowo kontrolowane są książki przyjęć i wydawania zwierząt oraz interwencji na terenie Krakowa.

Kontrole przeprowadzane są każdorazowo po otrzymaniu rozliczenia ze Schroniska za dany miesiąc.

 

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2019

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2018

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2017

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2016

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2015

Wyniki kontroli przeprowadzonych w roku 2014

 

 

Zobacz też informacje w dziale: Kształtowanie i ochrona środowiska.