Zobacz też

DOBROWOLNE ZAMIANY MIESZKAŃ

 

 

 

Funkcjonowanie mieszkaniowego banku zamian w Wydziale Mieszkalnictwa oraz zasady przeprowadzania dobrowolnych zamian mieszkań między najemcami określają procedury: 


ML-25  i   ML-26

 Wzór oferty

 

 

Informacji na temat złożonych ofert i trybu ich rozpatrywania udziela Referat Pomocy Mieszkaniowej

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa

ul. Wielopole 17a  pok. nr 111,  nr 115,

kontakt telefoniczny: (12) 616 82 24; (12) 616 82 49.

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-15 15:03:37
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2019-05-13 15:11:18
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2018-03-22 14:54:20
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2017-03-20 14:16:20
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2016-01-08 12:02:15
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2016-01-08 11:59:27
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2015-11-23 10:58:40
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2015-05-12 14:44:21
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2012-01-12 08:47:22
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2011-03-07 14:07:51
ELŻBIETA WÓJCIK-MACHEJEK
 Edycja