Zobacz też

DOBROWOLNE ZAMIANY MIESZKAŃ

 

 

 

Funkcjonowanie mieszkaniowego banku zamian w Wydziale Mieszkalnictwa oraz zasady przeprowadzania dobrowolnych zamian mieszkań między najemcami określają procedury: 


ML-25  i   ML-26

 Wzór oferty

 

 

Informacji na temat złożonych ofert i trybu ich rozpatrywania udziela Referat Pomocy Mieszkaniowej

Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa

ul. Wielopole 17a  pok. nr 111,  nr 115,

kontakt telefoniczny: (12) 616 82 24; (12) 616 82 49.