Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVI/568/08 UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 2008-06-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LIX/1317/16 UCHWAŁA NR LIX/1317/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych. 2016-12-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LV/1128/16 UCHWAŁA NR LV/1128/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Mistrzejowice 2 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 67% bonifikaty. 2016-10-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLII/740/16 UCHWAŁA NR XLII/740/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku na os. Centrum B 3 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 76% bonifikaty. 2016-04-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLII/739/16 UCHWAŁA NR XLII/739/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku przy ul. Jana Sobieskiego 4 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 82% bonifikaty. 2016-04-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLII/738/16 UCHWAŁA NR XLII/738/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku na os. Szkolnym 24 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 49% bonifikaty. 2016-04-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIV/560/15 UCHWAŁA NR XXXIV/560/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych. 2015-12-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIII/391/15 UCHWAŁA NR XXIII/391/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku na os. Górali 10 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2015-09-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIII/390/15 UCHWAŁA NR XXIII/390/15 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 14 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 89% bonifikaty. 2015-09-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1960/14 UCHWAŁA NR CXXI/1960/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków usytuowanych w budynkach przy ul. Babińskiego 23 b, c, d w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 80% bonifikaty. 2014-11-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1959/14 UCHWAŁA NR CXXI/1959/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy ul. Stanisława ze Skalbmierza 12 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 80% bonifikaty. 2014-11-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1958/14 UCHWAŁA NR CXXI/1958/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 55 usytuowanego w budynku przy ul. Teligi 14 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 85 % bonifikaty. 2014-11-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1957/14 UCHWAŁA NR CXXI/1957/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 25 usytuowanego w budynku przy ul. Walerego Sławka 20 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty. 2014-11-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXI/1953/14 UCHWAŁA NR CXXI/1953/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 42 usytuowanego w budynku przy ul. Weissa 16 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2014-11-05

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1815/14 UCHWAŁA NR CXVI/1815/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Słoneckiego 3 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 85 % bonifikaty. 2014-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1814/14 UCHWAŁA NR CXVI/1814/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 55 usytuowanego w budynku na os. Centrum B 9 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 80% bonifikaty. 2014-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1813/14 UCHWAŁA NR CXVI/1813/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 90 usytuowanego w budynku na os. II Pułku Lotniczego 46 w Krakowie na rzecz najemców z zastosowaniem 80% bonifikaty. 2014-09-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CX/1671/14 UCHWAŁA NR CX/1671/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 66 usytuowanego w budynku na os. Kolorowym 12 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Urszuli i Władysława Urbaniec z zastosowaniem 75% bonifikaty. 2014-06-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIX/1649/14 UCHWAŁA NR CIX/1649/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków, a także wskazania organów do tego uprawnionych. 2014-06-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CIII/1583/14 UCHWAŁA NR CIII/1583/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 17 usytuowanego w budynku przy ul. Wężyka 15 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Bożeny Trzeszczak z zastosowaniem 70% bonifikaty. 2014-04-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CII/1561/14 UCHWAŁA NR CII/1561/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy ul. Dietla 11 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Krystyny Tomeczko z zastosowaniem 50 % bonifikaty. 2014-04-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CII/1560/14 UCHWAŁA NR CII/1560/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr (...)* usytuowanego w budynku na os. Kazimierzowskim 8 w Krakowie na rzecz najemców Państwa (...)* z zastosowaniem 70% bonifikaty. 2014-04-09

Pliki powiązane:


Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/1236/13 UCHWAŁA NR LXXX/1236/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych oraz prostująca uchwałę Nr LXXIX/1199/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.) (Kraków, dnia ????? 200?. r.) 2013-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXIX/1199/13 UCHWAŁA NR LXXIX/1199/13 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.) (Kraków, dnia .... 200.... r.) 2013-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXIII/920/12 UCHWAŁA NR LXIII/920/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.). 2012-12-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVII/766/12 UCHWAŁA NR LVII/766/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 81 usytuowanego w budynku na os. Piastów 17 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Stanisławy Świerkosz z zastosowaniem 80% bonifikaty. 2012-09-26

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/744/12 UCHWAŁA NR LIV/744/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku na os. Krakowiaków 3 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Elżbiety i Witolda Reczyńskich z zastosowaniem 70% bonifikaty. 2012-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/743/12 UCHWAŁA NR LIV/743/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 6 usytuowanego w budynku przy Al. Słowackiego 28 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Gulghotai Shaheed z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2012-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/740/12 UCHWAŁA NR LIV/740/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 51 usytuowanego w budynku na os. Hutniczym 4 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Izabeli Kabat z zastosowaniem 80% bonifikaty. 2012-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LIV/739/12 UCHWAŁA NR LIV/739/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 12 września 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku przy ul. Ujejskiego 9 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Marii i Stanisława Fus z zastosowaniem 50% bonifikaty. 2012-09-12

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVIII/625/12 UCHWAŁA NR XLVIII/625/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 89 usytuowanego w budynku na os. Jagiellońskim 4 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Bożeny i Andrzeja Wąsik z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2012-06-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLVI/604/12 UCHWAŁA NR XLVI/604/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 11 usytuowanego w budynku przy ul. Traugutta 17 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Antoniny Kluska z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2012-05-30

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIX/509/12 UCHWAŁA NR XXXIX/509/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 5 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 6 w Krakowie na rzecz najemcy Pana Janusza Wydrycha z zastosowaniem 70% bonifikaty oraz zmiany uchwały Nr XXIV/308/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Spokojnej 22 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Stanisława i Anny Pojałowskich z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2012-03-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIII/414/11 UCHWAŁA NR XXXIII/414/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 14 usytuowanego w budynku na os. Wandy 25 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Emilii Sułowskiej z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2011-12-07

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXII/394/11 UCHWAŁA NR XXXII/394/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku przy ul. Krakusa 6 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Bożeny i Waldemara Góra z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2011-11-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXII/393/11 UCHWAŁA NR XXXII/393/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 37 usytuowanego w budynku na os. Piastów 29 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Wiktorii i Marka Wilk z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2011-11-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXII/392/11 UCHWAŁA NR XXXII/392/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 32 usytuowanego w budynku przy ul. Kobierzyńskiej 68 w Krakowie na rzecz najemcy Pana Ryszarda Żaka z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2011-11-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXII/391/11 UCHWAŁA NR XXXII/391/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 128 usytuowanego w budynku przy ul. Jaremy 25 w Krakowie na rzecz najemcy Pani Janiny Porębskiej z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2011-11-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXII/390/11 UCHWAŁA NR XXXII/390/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 42 usytuowanego w budynku na os. Teatralnym 3 w Krakowie na rzecz najemców Pani Zofii Grębskiej z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2011-11-23

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXX/365/11 UCHWAŁA NR XXX/365/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku przy ul. Dietla 17 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Euzebiusza i Krystyny Sałata z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2011-11-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXX/364/11 UCHWAŁA NR XXX/364/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 131 usytuowanego w budynku przy ul. Krowoderskich Zuchów 7 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Pawła i Katarzyny Bednarz z zastosowaniem 85% bonifikaty. 2011-11-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIV/308/11 UCHWAŁA NR XXIV/308/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4 usytuowanego w budynku przy ul. Spokojnej 22 w Krakowie na rzecz najemców Państwa Stanisława i Anny Pojałowskich z zastosowaniem 90% bonifikaty. 2011-09-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XVI/173/11 UCHWAŁA NR XVI/173/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XC/1203/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI /568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz uchwały Nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia własności przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego (WN.II.4131-2-6-11) z 30.06.2011 r. dot. wskazania na nieistotne naruszenie prawa w zakresie części tytułu uchwały. 2011-05-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XIV/157/11 UCHWAŁA NR XIV/157/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2008r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.) (Kraków, dnia ????? 200?. r.) 2011-05-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XI/122/11 UCHWAŁA NR XI/122/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych z 90% bonifikatą przeznaczonych do zbycia zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa w okresie od dnia wejścia w życie uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców tj. od dnia 13 września 2008 r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. (Kraków, dnia ????? 200?. r.) 2011-03-30

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
VIII/72/11 UCHWAŁA NR VIII/72/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r.w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.) (Kraków, dnia ............... 200....r.) 2011-02-16

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIV/1538/10 UCHWAŁA NR CXIV/1538/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.06.2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców (Dz.Urz. Woj. Małop. z 2008 r. Nr 566 poz. 3721, ze zm.). 2010-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XC/1203/10 UCHWAŁA NR XC/1203/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI /568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców oraz uchwały nr LIX/757/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie przenoszenia przyległych nieruchomości gruntowych lub ich części, które wraz z dotychczas wydzielonymi działkami gruntu będą spełniać wymogi działki budowlanej z zastosowaniem bonifikaty. 2010-01-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/654/08 UCHWAŁA NR L/654/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zasad znoszenia współwłasności zabudowanych budynkami wielolokalowymi nieruchomości, stanowiących w części własność Gminy Miejskiej Kraków. 2008-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
L/640/08 UCHWAŁA NR L/640/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców. 2008-09-10

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CX/1099/06 UCHWAŁA NR CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.>>>UWAGA<<< § 8 uchylony uchwałą Nr XLVI/568/08 2006-05-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLIV/411/04 UCHWAŁA NR XLIV/411/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/190/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa. 2004-04-14

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXII/190/03 UCHWAŁA NR XXII/190/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa.>>>UWAGA<<< Wyrok WSA z 13.02.2007 r. stwierdzający nieważność §§ 1, 3, 8 i 10 uchwały
>>>UWAGA<<<
Wyrok NSA z 21.09.2007 r. uchylający wyrok WSA i przekazujący sprawę WSA w Krakowie do ponownego rozpatrzenia Wyrok WSA z 05.03.2008 r. oddalający skargę (złożona skarga kasacyjna) uchylona uchwałami: Nr XLVI/568/08 z 11.06.2008 r. (uchylone §§ 1-9 i 11 ), Nr L/654/08 z 10.09.2008 r. (uchylone § 10)
2003-08-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót