Numer:

LXVII/624/04

Data uchwalenia:

2004-12-15

Archiwalna:

nie

Opis:

UCHWAŁA NR LXVII/624/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr LXIX/681/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: ''Biuro Festiwalowe - Kraków 2000'' oraz powierzenia Krakowskiemu Biuru Festiwalowemu organizacji zleconych imprez w ramach obchodów 750-lecia lokacji Miasta Krakowa.

Pliki powiązane:

pdf_logo

Uchwały związane:

pdf_logo
UCHWAŁA NR CII/2660/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr LXIX/681/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: Biuro Festiwalowe ? Kraków 2000.
pdf_logo
UCHWAŁA NR XLIX/625/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIX/681/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: ''Krakowskie Biuro Festiwalowe'' /z późn. zm./.
pdf_logo
UCHWAŁA NR LXIX/681/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 1997 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury: ''Biuro Festiwalowe - Kraków 2000''

Powrót