Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVIII/1091/02 UCHWAŁA NR CXVIII/1091/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/471/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa. UWAGA: Sprostowanie do uchwały Nr CXVIII/1091/03 RMK z dnia 10 lipca 2002 r. - w § 1 ust. 2 uchwały. 2002-07-10

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXII/190/03 UCHWAŁA NR XXII/190/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa.>>>UWAGA<<< Wyrok WSA z 13.02.2007 r. stwierdzający nieważność §§ 1, 3, 8 i 10 uchwały
>>>UWAGA<<<
Wyrok NSA z 21.09.2007 r. uchylający wyrok WSA i przekazujący sprawę WSA w Krakowie do ponownego rozpatrzenia Wyrok WSA z 05.03.2008 r. oddalający skargę (złożona skarga kasacyjna) uchylona uchwałami: Nr XLVI/568/08 z 11.06.2008 r. (uchylone §§ 1-9 i 11 ), Nr L/654/08 z 10.09.2008 r. (uchylone § 10)
2003-08-27

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XVI/116/03 UCHWAŁA NR XVI/116/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/471/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa 2003-05-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXIII/724/01 UCHWAŁA NR LXXXIII/724/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/471/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa 2001-07-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LVIII/471/00 UCHWAŁA NR LVIII/471/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Krakowa. 2000-07-13

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót