Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1053/02 UCHWAŁA NR CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. UWAGA: Sprostowanie do uchwały Nr CXV/1053/03 RMK z dnia 12 czerwca 2002 r. - w § 37 ust. 2 załącznika Nr 3 do uchwały. 2002-06-12

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniające:

Numer Tytuł Data uchwalenia
CXV/1600/10 UCHWAŁA NR CXV/1600/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zmienioną uchwałami Nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., Nr XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., Nr CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. oraz Nr CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r (tekst jednolity uchwała Nr CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa.<<>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z 03.12.2010 r. (nr WN.II.0911-127-10) stwierdzające nieważność uchwały w całości. 2010-11-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CX/1107/06 UCHWAŁA NR CX/1107/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. 2006-05-24

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCIX/1005/06 UCHWAŁA NR XCIX/1005/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Krakowa w przedmiocie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. 2006-01-11

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/815/05 UCHWAŁA NR LXXX/815/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Krakowa w przedmiocie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. >>>UWAGA>>>Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego stwierdzające nieważność w części § 4 uchwały w zakresie słów: ''w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego'' 2005-06-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXIII/1161/02 UCHWAŁA NR CXXIII/1161/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Odwoławczej Wyborów do Rad Dzielnic. 2002-10-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXXIII/1157/02, UCHWAŁA NR CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I- XVIII Miasta Krakowa. 2002-10-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1113/02 UCHWAŁA NR CXIX/1113/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie powołania Komisji Odwoławczej Wyborów do Rad Dzielnic. 2002-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1112/02 UCHWAŁA NR CXIX/1112/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 . w sprawie powołania Miejskiego Komisarza Wyborczego Wyborów do Rad Dzielnic. 2002-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXIX/1111/02 UCHWAŁA NR CXIX/1111/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2002 roku. 2002-08-28

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XII/96/99 UCHWAŁA NR XII/96/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. 1999-03-03

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXVI/1030/98 UCHWAŁA NR CXVI/1030/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 maja 1998 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic oraz w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Dzielnic w roku 1998. 1998-05-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXII/1002/98 UCHWAŁA NR CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie interpretacji oraz zmiany uchwały o organizacji i zakresie działania dzielnic. 1998-03-25

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XCVI/912/97 UCHWAŁA NR XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. 1997-11-19

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXX/812/97 UCHWAŁA NR LXXXVI/812/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. 1997-07-09

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXXXII/787/97 UCHWAŁA NR LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r. zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. 1997-05-21

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
LXVII/660/96 UCHWAŁA NR LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania dzielnic. 1996-12-18

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo
pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXV/355/95 UCHWAŁA NR XXXVI/355/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 1995 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. 1995-12-06

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XVI/192/95 UCHWAŁA NR XVI/192/95 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 kwietnia 1995 r. w sprawie zmian i szczegółowego wyznaczenia granic Dzielnic miejskich Krakowa (zmiana uchwały Nr XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991 r.) 1995-04-19

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CXI/731/94 UCHWAŁA NR CXI/731/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 kwietnia 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. 1994-04-22

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
CX/728/94 UCHWAŁA NR CX/728/94 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 1994 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do Rad Dzielnic. 1994-04-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXX/208/91 UCHWAŁA NR XXX/208/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 września 1991 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/197/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. 1991-09-18

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXIX/197/91 UCHWAŁA NR XXIX/197/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Dzielnic. 1991-08-30

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 
Numer Tytuł Data uchwalenia
XXI/143/91 UCHWAŁA NR XXI/143/91 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 1991 . w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie dzielnic miejskich. 1991-03-27

Pliki powiązane:

pdf_logo pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Powrót