Wyszukiwarka uchwał
Numer Tytuł Data uchwalenia
XLV/349/00 UCHWAŁA NR XLV/349/00 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie ustalenia głównych celów wydatkowania środków z budżetu Miasta w formie dotacji na zadania publiczne w dziedzinie kultury oraz przyjęcia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych Miasta Krakowa w dziedzinie kultury. 2000-03-08

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

nie

 

Uchwały zmieniane:

Numer Tytuł Data uchwalenia
XXXIII/235/99 UCHWAŁA NR XXXIII/235/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 1999 r. w sprawie Strategii Rozwoju Krakowa. 1999-10-20

Pliki powiązane:

pdf_logo

Archiwalna:

tak

 

Powrót