Obowiązujący plan W REJONIE ULICY WITKOWICKIEJ Logo
 


UWAGA: Od dnia 11 stycznia 2010 r. w obszarze planu obowiązuje część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE"Odnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 3,1 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR XLII/394/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru W REJONIE ULICY WITKOWICKIEJ - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 110, poz. 1455 z dnia 20 maja 2004 r.

Plan obowiązuje od dnia 4 czerwca 2004 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- zaktualizowany na dzień 11 stycznia 2010 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 31 marca 2004 r.

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 31 marca 2004 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 110, poz. 1455 z dnia 20 maja 2004 r. - ogłoszenie uchwały Nr XLII/394/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 marca 2004 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego -
BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip