Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Wróblowice – Projekt planu

 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyProjekty planu i infrastruktury technicznej zostały wykonane przez BIURO PROJEKTÓW URBANISTYKA ARCHITEKTURA INŻYNIERIA Sp. z o.o. w KrakowiePROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA pod głosowanie nad uchwaleniem planu

DRUK NR 1403:
- głosowanie w dniu 8 września 2010 r. - Rada podjęła uchwałę Nr CVIII/1483/10 w sprawie uchwalenia planu.dokument pdf-tekstStenogram z sesji CVIII - 8 września 2010 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący głosowania nad uchwaleniem planu
PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 2572/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 13 listopada 2009 r.

DRUK NR 1403:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 2 grudnia 2009 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 16 grudnia 2009 r. - Rada odroczyła głosowanie nad uchwaleniem planu.dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXVII - 2 grudnia 2009 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

dokument pdf-tekstStenogram z sesji LXXXVIII - 16 grudnia 2009 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planustrona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady